Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Muisbesoek & Afkondigings.

Kontak gerus die leraars vir 'n muisbesoek. Klik hier of op die prentjie hier bo vir kontakbesonderhede.

Aankondigings:

Kalender:

www.sacoronavirus.co.za

* Plasing nav "5.1.4 “All Internet sites operating within .za DNA top level domain name must have a landing page with a visible link to www.sacoronavirus.co.za"

 

SONDAG 5 APRIL:

SITKAMER EREDIENS #2 

**Sondagoggend se sitkamer erediens word deur Immanuel van Tonder gelei. 

Die skakel sal later in die week hier geplaas word.

Tema: Maak vrede met jou dood sodat jy voluit kan lewe!

INTERAKTIEWE ZOOM GESPREK SONDAGAAND 18:00

Gelei deur Jeanri Bezuidenhout: 

Kom neem deel aan by byeenkoms deur hier te klik:

Volg die volgende skakel: https://zoom.us/j/572595043
Meeting ID: 572 595 043

*Skakel 15 min vroeër in as jy die eerste keer ZOOM gebruik om net betyds jou tegnologie reg te kry

AANLYN EREDIENS IN DIE KERKGEBOU #1

Gelei deur Dr Michiel Botha.

* Klik op [ ] - simbool om die video volskerm te speel

SITKAMER EREDIENS #1 

Die sitkamer erediens is ontwerp dat jy aktief kan deel  neem aan die erediens en nie net passief as toeskouer meedoen nie. 

Afhangende van jou internet bandwydte en tegniese vaardighede, is daar verskillende opsies:

OPSIES vir die sitkamer erediens:

Laai die hele erediens in .pdf af wat al die videos en interaktiewe momente insluit(klik net op hierdie skakel.(Dit neem minder as 1MB spasie)

Laai ook die kindermement pdf af 

Gebruik hierdie opsie as die .pdf opsie nie vir jou werk nie. Klik hier om die erediens op ons webblad te volg.

Volg die erediens op teks in  HUISKERK_in_WORD of HUISKERK_in_PDF  (Geen video) 

Daar sal om 9:30 gedrukte weergawes beskikaar gestel word by Lynnwood-Oord.

******************************************************************

Lynnwood Gemeente en die Koronavirus

Almal is deeglik bewus van die aankoms en verspreiding van die koronavirus in Suid-Afrika. Die regering het reeds ’n nasionale ramptoestand aangekondig en dienooreenkomstig besluite geneem wat die gemeenskapslewe ingrypend raak. Dit vra van ons om deurgaans groot dissipline te handhaaf in ons persoonlike versorging en in ons kontak met ander mense. Dit is moeilik, want al weet ons baie van die koronavirus, is dit in ’n sekere sin ver van ons af. (So ver groet almal my nog met ’n handdruk.) Nie een van ons ken al iemand wat met die virus geïnfekteer is nie. Ten tyde van hierdie skrywe is daar nog net 62 mense in Suid-Afrika wat Covid19 onder lede het. Is dit dan regtig nodig dat ons ook drastiese stappe moet neem? As ek soms laataand huistoe ry en ’n robot wat rooi is nader, dan wonder ek of ek moet stilhou, veral as ek duidelik kan sien dat daar geen ander motor in sig is nie? Ek dink egter dit is ons plig om stil te hou! Die sukses van die stelsel berus daarop dat ons nie ons diskressie gebruik nie, maar die reëls noulettend volg. Dieselfde geld van ons optrede ten aansien van die verspreiding van die koronavirus. Hoewel dit dalk nog nie tot by ons gekom het nie, is dit ons plig om by wyse van spreke stil te hou.

 

Ons het nie net ’n burgerlike plig nie, maar as gemeente het ons ook ’n roeping om ’n lewegewende gemeenskap te wees. Dit beteken dat ons die lewe van ons lidmate en almal met wie ons te doen kry sal koester en bevorder. Die predikantespan en die kerkraad het besin oor wat ons plig en ons roeping nou van ons vereis. Die besluite en riglyne wat volg, is die uitvloeisel hiervan.

 

Eredienste

Alle eredienste by die kerk word afgestel tot 13 April waarna die situasie weer oorweeg sal word. Daar word egter vir elke Sondag ‘n (een) volledige erediens beskikbaar gestel op die gemeente se webblad. Hier is ‘n voorsmakie van Sondag se “huiskerk”:

https://youtu.be/3yb8qSyjBmo.

 

Die doop van 5 April  gaan voort, maar dit word vooraf in ’n veilige ruimte opgeneem. Dit word daarna ingesluit in die erediensopname wat die betrokke Sondag “uitgesaai” word.

 

Die afskaffing van die eredienste by die kerk kan groot finansiële verliese tot gevolg hê. U sal in die weeklikse Kontak die Snapscan kode kry met behulp waarvan u steeds ’n bydrae kan maak. Ons moedig u aan om ook ander maniere te bedink waarop u steeds u erediensoffer kan gee.                                                                                       

Bybelstudies en Kleingroepe

Daar is nie gemeentelike Bybelstudiegroepe (wat deur die predikante gelei word) wat in die skoolvakansie byeenkom nie. Aangesien die skoolvakansie tot 13 April verleng is, sal die gemeentelike Bybelstudies eers daarna weer hervat. Wat ander kleingroepe betref, beveel ons aan dat dit afgestel word of dat alternatiewe, soos die internetgebaseerde program Zoom oorweeg word.   

 

Besoeke en pastorale ondersteuning

Leraars is beskikbaar vir besoeke en ondersteuning. Afhangende van die omstandighede, sal ook in hierdie geval ander vorme van kontak, soos ’n oproep, Skype of WhatsApp oorweeg word.  

 

Paastee van 2 & 8 April 

Wespoort se Paastee wat 2 April sou plaasvind en die gemeente se Paastee van 8 April word uitgestel tot ‘n latere datum.

 

Daar is ook nog ’n klomp ander kwessies wat aandag gekry het, byvoorbeeld die funksionering van die kerkkantoor (die kerkkantoor bly oop tydens die normale kantoorure), die terreinpersoneel, die vergoeding van die motorwagte, ens.

 

Ons het as ’n Christelike geloofsgemeenskap 'n roeping om mekaar te versorg en die gemeenskap te ondersteun.  Laat weet ons as u bewus raak van behoeftes waarmee ons as gemeente kan help.

 

Mag elkeen in hierdie tyd met wysheid en meelewendheid optree tot beswil van almal.

 

Groete

Eric Scholtz

(Namens die kerkraad)

Sien ook die verklaring van die ASM  https://kerkbode.christians.co.za/2020/03/17/persverklaring-deur-asm/

 

 ************************************************************************      

Ons sal dus steeds deur verskeie tipes tegnologie en ander bedieningsvorme eredienste, Bybelstudies, kursusse, kategese en pastorale ondersteuning bied. Die kanale van bediening sal op die webbald hier geplaas word en  deur ons epos versendingslys gedoen word.

 

Goeie higiëne help baie om die verspreiding van die koronavirus te beperk, maar ook om verkoues en griep, te voorkom!

 • Was gereeld jou hande met seep en water vir ten minste 20 sekondes. 
 • Nies of hoes in die hoek van jou elmboog of sneesdoekie, nie in jou hand nie. Was onmiddellik jou hande nadat jy gehoes, genies of neus geblaas het.
 • Moenie aan jou gesig, veral jou mond, neus en oë, raak met ongewaste hande nie.
 • Ontsmet gereeld oppervlaktes wat gereeld aangeraak word, insluitend sleutelborde, tafelblad, hysbakknoppies en deurknoppe.
 • Gebruik ‘n handontsmetingsmiddel.
 • Vermy noue kontak met iemand wat siek is.

 

Voel vry om in plaas van mekaar te omhels, of hand te skud, met jou kop te knik, met jou hand op jou hart te buig of met jou hande in 'n gebedhouding te buig. Voordat jy iemand omhels, vra eers toestemming uit respek vir mekaar. Probeer om genoeg spasie te hou tussen jouself en ander mense.

 

Indien u onderliggende gesondheidsprobleme het, of bo 60 jaar oud is, oorweeg om eerder nie risiko’s te loop om 'n infeksie op te doen nie.  Bly dan eerder tuis, en gebruik ander opsies en bronne wat ons aanbied op die webblad, Youtube en Facebook. 

 

Die koronavirus (CoVid-19) is 'n respiratoriese siekte wat griep-agtige simptome veroorsaak, insluitend koors, braking en asemhalingsprobleme.

 • As jy een van hierdie simptome het, bly asb tuis.
 • Moenie reis terwyl jy siek is nie. Vermy kontak met ander.
 • Kry mediese hulp.
 • Bel vooraf, voordat jy na 'n dokter of 'n noodgevalle eenheid gaan. Vertel hulle van enige onlangse reise en jou simptome.
 • Vra om deel te neem aan vergaderings via 'n video- of telefoniese konferensies terwyl jy herstel.
 • Laat weet asb as ons as gemeente jou kan bystaan.

 

Kom ons bid en werk met liefde saam om die koninkryk van God te laat kom te midde van die uitdaging.

 

Nuttige skakel: https://specialprojects.news24.com/coronavirus/#group-Coronavirus-101-OKKfdHckpl

Martin Luther’s approach as he faced the plague “Black death”, which killed 60% of Europe's population:

"I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God."

The Annotated Luther, Volume 4: Pastoral Writings

Pandemic - Rev Lynn Ungar 11/3/2020

What if you thought of it
as the Jews consider the Sabbath—
the most sacred of times?
Cease from travel.
Cease from buying and selling.
Give up, just for now,
on trying to make the world
different than it is.
Sing. Pray. Touch only those
to whom you commit your life.
Center down.

And when your body has become still,
reach out with your heart.
Know that we are connected
in ways that are terrifying and beautiful.
(You could hardly deny it now.)
Know that our lives
are in one another’s hands.
(Surely, that has come clear.)
Do not reach out your hands.
Reach out your heart.
Reach out your words.
Reach out all the tendrils
of compassion that move, invisibly,
where we cannot touch.

Promise this world your love--
for better or for worse,
in sickness and in health,
so long as we all shall live.

Nog een laaste perspektief:

Die sosioloog Rodney Stark vra in die boek “The Rise of Christianity” hoe en hoekom die Christelike kerk so vinnig gegroei het? Vir die Christendom om die grootte te bereik wat dit bereik het, beteken dit die kerk moes vir drie eeue lank elke dekade met 40% groei.

Stark vra: waaraan word hierdie ongekende, byna ongelooflike groei toegeskryf?

Sy antwoord: die vroeë dissipels was meer simpatiek as díe rondom hulle. Hulle het liewer gehad as ander. Hulle het meer gedien as ander.

Hy noem ’n paar voorbeelde:

In 165 n.C. het ’n epidemie (dalk waterpokkies) soos ‘n brand deur die Romeinse Ryk getrek. Binne 15 jaar was ‘n kwart na ’n derde van die totale bevolking van die Romeinse Ryk dood. Dieselfde in 251 n.C., die keer dalk masels, wat hele dorpies leeg gelaat het.

Maar anders as hul heidense bure, het Christene na ander mense omgesien tydens hierdie vreeslike plae. Terwyl ander gevlug het, dikwels siekes (selfs hul eie geliefdes) in strate gelos het om te sterf.

In die woorde van Stark:
"To cities filled with the homeless and the impoverished, Christianity offered charity as well as hope.
To cities filled with newcomers and strangers, Christianity offered an immediate basis for attachments.
To cities filled with orphans and widows, Christianity provided a new and expanded sense of family.
To cities torn by violent ethnic strife, Christianity offered a new basis for social solidarity.
And to cities faced with epidemics, fires, and earthquakes, Christianity offered effective nursing services."

Foto's

 • Voeg Foto's By
 • Sien Nog
 
 
 

Lynnwood Gemeente op Sosiale Media

Lynnwood Gemeente op  Facebook

Lynnwood Musiek op Facebook

Nuwe Generasie op Instagram  

Video's en Musiek van Lynnwood Gemeente op Youtube

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service