Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Eredienste & Afkondigings.

EREDIENSTE:

23 FEBRUARIE 2020:

Oggenddiens - 09:00

Eric Scholtz

Kleuterkerk - 09:00

Jnr. Kategese - 09:00

Aanddiens &

Pelgrimsgroepe  - 18:00

Peet Crous

Belydenisklas - 19:00

Aankondigings:

Kalender:

 

Mag die nuwe dekade diep vervullend en verrykend wees in al die seisoene van die lewe!

VAKATURE: LERAAR

 

Lynnwood Gemeente stel met opgewondenheid ’n vakature vir ’n voltyds-onbepaalde predikantspos bekend. Hoewel daar ’n spesifieke vakature ontstaan het, het die kerkraad besluit om ’n oop proses te volg ten opsigte van die vakature. Dit beteken dat die kerkraad, in die lig van die aansoeke wat ontvang word, bereid is om nuut te dink oor die wyse waarop die bediening in Lynnwood Gemeente gestruktureer word. Ons versoek gevolglik alle belangstellendes om ’n aansoek te stuur na kerkkantoor@nglynnwood.co.za Die aansoek moet naas ’n volledige CV ook die aansoeker se opvatting oor die volgende sake bevat:

  • Die gawes en vaardighede wat jy na die bediening in Lynnwood Gemeente sal bring.
  • Die bedieningsterreine waar jy graag ’n bydrae wil maak.
  • ’n Tipering van jou teologie.
  • Jou kerkbegrip.
  • Jou bedieningsbenadering.

 

Aansoeke kan tot 29 Februarie 2020 ingedien word.

 

Die sinodale riglyne sal as vertrekpunt gebruik word om die vergoedingspakket te bepaal. ’n Pastorie is beskikbaar, maar ’n huissubsidie word as ’n alternatief aangebied.

 

Die aanvangsdatum van die beroepene sal met diegene wat die kortlys haal, onderhandel word. 

 

Navrae in verband met die pos kan gerig word aan Eric Scholtz. E-posadres erics@mweb.co.za Selfoonnommer 082 856 5959.

 

Die Kerkraad van Lynnwood Gemeente behou homself die reg voor om nie te beroep nie.

 

Nav die ruimhartige gawes van lidmate het die bedieing lank al die behoeftes van verskeie bedieninge geweeg en die fondse is soos volg toegeken:

BEDIENING Bedrag toegeken
   
Tabita 5000
CMR 20000
Wespoort 30000
Ya Bana 25000
Jakaranda kinderhuis 25000
Wozanibone 2000
Harmoniepark 40000
Nuwe Generasie 10000
Ratanang 3000
Allimentasie 10000
Universiteitsoord 10000
Geestelike Bediening Jakaranda 20000
Lynnwood outeach 5000
Deafenitaly 5000
Droogtehulp 20000
Diskresioner 10000
TOTAAL 240000

ALGEMENE SINODE BESLUIT OOR SELFDEGESLAG VERHOUDINGE

Nuus oor die Algemene sinode kan hier gelees word: https://kerkbode.christians.co.za/

Foto's

  • Voeg Foto's By
  • Sien Nog
 
 
 

Lynnwood Gemeente op Sosiale Media

Lynnwood Gemeente op  Facebook

Lynnwood Musiek op Facebook

Nuwe Generasie op Instagram  

Video's en Musiek van Lynnwood Gemeente op Youtube

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service