Registrasie van Eredienste

Die maatreëls wat tydens vlak 1 van die inperkingstyd geld, laat ons toe om tweehonderd en vyftig  mense per eredienste te akkomodeer. Die vraag is: Hoe verseker ’n gemeente dat daar nie meer as tweehonderd en vyftig mense vir ’n erediens opdaag nie?

Ons het verskillende moontlikhede oorweeg en aanvanklik gedink om ’n “oop deur” benadering te volg. Lidmate kon sonder vooraf kennisgewing kerktoe kom. Indien daar meer as eenhonderd kerkgangers opdaag, sou die oorloop in koinonia en/of die kerksaal ontvang word.

Dit het egter vir ons duidelik geword dat hierdie benadering lidmate onseker laat voel. Hulle het nie geweet of hulle sitplek in die kerk sou kry of dalk in ’n aangrensende ruimte sou beland waar hulle op ’n skerm die diens moes volg nie.

Daarom het ons besluit om die stelsel te verander en lidmate te vra om ’n registrasievorm te voltooi. Die skakel na die vorm is op die gemeente se webblad en in die Kontak beskikbaar, en word per sms gestuur. Die vorm is so opgestel dat slegs tweehonderd en vyftig mense dit kan voltooi. As ’n lidmaat dus die vorm voltooi, is hy/sy verseker van ’n plek by die erediens. Dit is egter baie belangrik dat ELKEEN wat die erediens wil bywoon self ’n vorm voltooi en dat lidmate NIE by die erediens opdaag sonder om vir die diens te registreer nie. Om vir komende Sondag se erediens te registreer, kliek op hierdie skakel:      

https://forms.gle/x8A9WdSaSTJstXCWA  

(Indien u glad nie regkom met die registrasie nie, stuur dan 'n SMS/WattsApp aan 073 659 3440)

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service