Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

VREDE EN STILTE REEKS met Dagmeditasies

Welkom by die reeks oor Vrede en Stilte

Om die dagmeditasies te verstaan is dit BAIE BELANGRIK om EERS die teks van Sondag se Erediens in gedagae te hou: 

*** Teksweergawe van die Erediens oor Innerlike vrede

DAG 1:  RUS in GOD

Baie welkom by die begeleiding in Vrede en Stilte.

Ons volg vandag die Ritme, Rus, Ontvang, Reageer. (Rest, Receive, Respond)

RUS. Volg gerus die 15 min meditasie om te RUS in die Teenwoordige.

Laai die klankbaan van die eerste dag se meditasie hier af of luister direk hier:

(As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

ONTVANG. lees en oordink die gedeelte: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” MATTEUS 11:28-30 AFR83

REAGEER: Reageer met woordgebed en 'n besluit/intensie hoe jy vandag wil leef.

DAG 2 GEBED VAN DIE HART: Liefde

Klik hier vir die meditasie van Rus in God en Gebed van die Hart: Liefde

(As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

Ef 3:16-21  Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,  (17)  dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. (18)  Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.  (19)  Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.  (20)  Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink,  (21)  aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

Jy word genooi om vandag meer bewus te leef van Christus se liefde vir jou, en dat jy deur die dag fyn daarop sal let om jou gedagtes, emosies en liggaamlike sensasies met liefde en deernis te hanteer.

DAG 3 Hou jou gedagtes dop

 

Ons is besig met die 5 prosesse van Sondag se boodskap:

Dag 1 Rus in God

Dag 2 V-rede (Nuwe Verhouding met rede)

Dag 3 Hou jou gedagtes dop soos 'n ouer sy/haar kind dophou

Dag 4 Laat gaan

Dag 5 Aanvaar

 

Vandag oefen jy die vaardigheid om die landskap van jou binnekant dop te hou: "oor jou hart en gedagtes die wag hou" Fil 4:7)

 

Klik hier vir die meditasie: Rus in God, Houding van Liefde en deernis > Binnewêreld dophou

 (As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

Fil 4:7  En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.  (8) Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is—watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig. 

 

Wees van bedag op jou binnewêreld en veral ook hoe jy daarop reageer.

DAG 4: Laat Gaan (Let go)

Ons is elke dag besig om te bou op die vorige dag:
Dag 1 Rus in God
Dag 2 V-rede (Nuwe Verhouding met rede)
Dag 3 Hou gedagtes dop soos ouer kind dophou
Dag 4 Laat gaan
Dag 5 Aanvaar

Vandag oefen ons veral om te “laat gaan/los” (Let go)

Fil 4:6-7 (The Message) Don’t fret or worry. Instead of worrying, pray.
Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns.
Before you know it a sense of God’s wholeness, everything coming together for good,
will come and settle you down.
It’s wonderful what happens when Christ displaces worry at the centre of your life.

Klik hier vir die "laat gaan" meditasie vir dag 4

(As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

Die gedig wat ons tydens die meditasie gelees het:

She Let Go: by Safire Rose

She let go.
She let go. Without a thought or a word, she let go.
She let go of the fear.
She let go of the judgments.
She let go of the confluence of opinions swarming around her head.
She let go of the committee of indecision within her.
She let go of all the ‘right’ reasons.
Wholly and completely, without hesitation or worry, she just let go.
She didn’t ask anyone for advice.
She didn’t read a book on how to let go.
She didn’t search the scriptures.
She just let go.
She let go of all of the memories that held her back.
She let go of all of the anxiety that kept her from moving forward.
She let go of the planning and all of the calculations about how to do it just right.
She didn’t promise to let go.
She didn’t journal about it.
She didn’t write the projected date in her Day-Timer.
She made no public announcement and put no ad in the paper.
She didn’t check the weather report or read her daily horoscope.
She just let go.
She didn’t analyze whether she should let go.
She didn’t call her friends to discuss the matter.
She didn’t do a five-step Spiritual Mind Treatment.
She didn’t call the prayer line.
She didn’t utter one word.
She just let go.

No one was around when it happened.
There was no applause or congratulations.
No one thanked her or praised her.
No one noticed a thing.
Like a leaf falling from a tree, she just let go.
There was no effort.
There was no struggle.
It wasn’t good and it wasn’t bad.
It was what it was, and it is just that.
In the space of letting go, she let it all be.
A small smile came over her face.
A light breeze blew through her.
And the sun and the moon shone forevermore…

DAG 5 AANVAAR

 

Teksgedeelte wat gebruik word tydens die meditasie: Ps 131:1-3  ‘n Pelgrimslied. Van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is.  (2)  Ek het rus en kalmte gevind. Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.  (3)  Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd.

Meditasie: Gebed van die Hart met PS 131 en dan Liggaammeditasie as oefening in aanvaarding en teenwoordigheid (21min lank)

(As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

 

Intensie vir die dag: "...you no longer demand that a situation, person, place, or event should satisfy you or make you happy. Its passing and imperfect nature is allowed to be. And the miracle is that when you are no longer placing an impossible demand on it, every situation, person, place, or event becomes not only satisfying but also more harmonious, more peaceful." Stillness Speaks - Eckhard Tolle

 

Fil 4:10-12 (The Message)

I'm not saying this because I'm in need,

for I've learned to be content, whatever the circumstances.

I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty.

I've learned the secret of being content in any and every situation,

whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.

I can do everything through Him who gives me strength.

DAG 6 DIE OOP BOEK WAT JY HEELDAG KAN LEES

 

PS 19 (Die Boodskap) As jy opkyk na die hemel, sien jy hoe die ruimtes daar bo God se grootheid uitstraal.  Sy eer is oral in die lug opgeteken.

In die blou hemelruim sien jy wat Hy alles met sy eie hande gemaak het.

3 Alles wat Hy gemaak het, vertel hoe belangrik Hy is. Dis of die een dag met die volgende dag praat en die een nag vir die volgende nag fluister.

Hulle dra die boodskap van God se eer en grootheid verder en verder oor.

4 Maar jy hoor geen geluid nie; hulle praat nie met mensewoorde nie.

Hulle boodskap word versprei sonder klanke.

*** 5 Daar is nie ’n millimeter van die hemel of die aarde wat nie vertel hoe groot God is nie.

Alles wat Hy gemaak het, ja alles, tot by die verste plekke wat ons kan sien,

is vol van sy eer.As jy opkyk na die hemel, lyk dit of die Here ’n blou tent opgeslaan het.

6 Hy het die son soos ’n lig daarin opgehang om helder te skyn.

Wanneer die son in die môre helder opkom, lyk hy soos ’n gelukkige bruidegom wat na die eerste nag by sy bruid met ’n glimlag by die huis uitstap.

Sy gesig straal.

Die son is so sterk en dapper soos ’n oorlogsheld

wat sy taak vir die dag vol moed aanpak.

7 Hy begin met sy werk aan die een kant van die wêreld en loop heeltemal om tot by die ander punt.

So straal die son sy hitte op elke millimeter van die wêreld uit.

 

Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) Artikel 2:  DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Ons ken Hom deur twee middele: Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding enregering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die apostel Paulus sê (Rom. 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem.

Ten tweede  maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend...

 

*** Natuurmeditasie: Ek nooi jou om vandag te let op die natuur. Ps 19 vertel dat die natuur ‘n boodskap dra. Die NGB beskryf dit as ‘n boek met letters wat ons kan lees.  Maak tyd om iewers jou fokus op die natuur te plaas as die ankerpunt waarheen jou aandag telkens kan terugkeer. Dit kan ‘n blom, blaar, troeteldier of uitsig wees.  As jou gedagtes wegdwaal van die fokuspunt, let dit op en bring die kollig van jou bewussyn met deernis terug na die ankerpunt. Probeer om meer te fokus op waarneming as ontleding en analisering.  Wees net by dit wat jy op fokus.  Let op die natuur se interafhanklikheid!  Mag jy die Skepper se stem en teenwoordigheid in die Natuur ervaar.

************************************************************************

STILTE

Welkom by week 2 van die reeks oor Vrede en Stilte.

Teksweergawe van die erediens oor STILTE wat die raamwerk en agtergrond gee vir die week se stiltetyd( spirituele oefeninge).

Andrew Murray :

In jou stiltetyd moet jy genoeg tyd maak om heeltemal stil voor God te word sodat jy in jou nietigheid wegsink en jou gedagtes in Hom verloor. Dit is die hoogste saligheid van gebed. Wees in die geloof verseker dat Hy, al voel u niks, in die verborgene in u aan die werk is.

DAG 1 : Oefen die bewussyn in ons diep stabiele verbondenheid met God.

 

Tydens die meditasie gebruik ons Ps 125:1-2

'n Pelgrimslied. Dié wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan.  Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd.

 

Die Bergmeditasie (15 min)https://www.dropbox.com/s/7hyi72einwmrz6h/stilte1.mp3?dl=0

(As jou selfooon opsies bied om die meditasie te speel: Kies jou internet "browser" en dan die opsie heel onder "Or continue to website")

STILTE 2

 

“If God gives such attention to the appearance of wildflowers—most of which are never even seen—don’t you think he’ll attend to you, take pride in you, do his best for you? What I’m trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting , so you can respond to God’s giving . People who don’t know God and the way he works fuss over these things, but you know both God and how he works. Steep your life in God-reality, God-initiative, God-provisions. Don’t worry about missing out. You’ll find all your everyday human concerns will be met. “Give your entire attention to what God is doing right now, and don’t get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes.
Matthew 6:30-34 MSG

Luister hier na die meditasie (19 min)

https://www.dropbox.com/s/8n3vpyx3lh0glsw/stilte2_kleiner.mp3?dl=0

STILTE 3:

Ons Stiltetyd het vandag twee komponente:
2 Eckhart Tolle Meditasie (12 min) met fokus op Teenwoordigheid en Stilte
*** Onthou dat daar vandag (Woensdag) om 10:00 en 19:00 geleenthede in die Kapel is waar Immanuel groep meditasies lei en dan ruimte te gee vir refleksie.

STILTE 4  RUS en RUIMTE

 

Teksgedeelte wat gebruik word in die meditasie:

Rom 8:35-39  Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?  (36)  Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."  (37)  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.  (38)  Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte  (39)  of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

 

https://www.dropbox.com/s/qw966tsprmus8zn/stilte4.mp3?dl=0

 

STILTE 5 Vrede en Stilte deur die dag

 

Rom 12:1-2  En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.  (2)  Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

 

*** Probeer vanoggend jou eie meditasie volg, al is dit kort. Pas gerus toe wat vir jou van waarde was die week:  Gebed van die Hart , Asem-, Liggaam-, Klank-, Natuur-, Berg-, Stilte- en Uurglasmeditasie- of  Liefdevolle Goedheid (Lovingkindness) Meditasie.

 

Die rede hoekom ons geloofsgewoontes daagliks beoefen is sodat dit deel van ons lewe kan word. Soos bospaadjies vorm van al die kere wat die wild dieselfde pad  loop, vorm die gedagtegroewe waarin ons vasval. Met gereelde oefening kan ons van daardie ongesonde paadjies bewus raak en nuwe paadjies begin loop.

 

Ek nooi jou om vandag meer bewustelik teenwoordig te wees as jy eet, stap en met mense gesels.  Elkeen van hierdie geleenthede bied ‘n ruimte om met rustig volbewus teenwoordig te wees. Al die oefeninge van die afgelope week is ‘n oefening om met hierdie ingesteldheid te leef.

 

Hierdie gedig bevestig die uitnodiging om God in jou lewe te ontmoet:

 

 Wat as?

 

Wat as jy die lewende God deur jou lewe ontmoet,

as elke swaarkrytyd jou erediens was,

as oomblikke van vreugde jou lofliedere was?

 

Wat as jou godsdiens in die lewe van elke dag beoefen word,

as jou kerkgebou, jou huis, kantoor of mall was,

as jou katedraal, die bosveld en die sterrehemel was?

 

Wat as ons geestelike dissiplines gebeure in jou lewe was,

as gebed jou woorde, gedagtes en bewussyn was,

as meditasie ‘n verdieping in sport, breiwerk of musiek was?

 

Wat as heilige water die water wat jy drink, in bad of swem was,

as heilige brood die eenvoudige sny op jou bord was,

as die bloed van Christus die glas wyn in jou hand was?

 

Wat as die lewe jou leraar was,

as jou vriendekring en vreemdes jou Bybelstudiegroep was,

as die boek was jy lees jou met Woorde van God verras?

 

As dit so was, sou jy die lewende Here in jou lewe ontmoet het!

 

Seënwens:  Teresa of Ávila

 

May today there be peace within.
May you trust God that you are exactly where you are meant to be.
May you not forget the infinite possibilities that are born of faith.
May you use those gifts that you have received,

and pass on the love that has been given to you.
May you be content knowing that you are a child of God.

Let this presence settle into our bones,

and allow your soul the freedom to sing,

dance, praise and love.
It is there for each and everyone of you.”

STILTE 6  JOERNAAL en TOEP

 

Oorweeg gerus om vandag die geloofsgewoonte van Joernaal skryf te doen.  Dit gee ‘n geleentheid om te reflekteer oor jou lewe.  Daar is verskeie opsies wat jy kan volg met die joernaal skryf proses:

- Sit jou hand op papier sonder om te beplan en skryf net wat in jou kop of hart opkom.

- Skryf oor jou ervaring van die afgelope 2 weke se Stilte en Vrede proses.

- As daar ‘n saak is wat tans jou bewussyn oorneem, skryf daaroor. Hoe dit jou lewe raak.

- Wat van ‘n Psalm wat jy skryf vir die Here?

 

As die meditasies vir jou waardevol was en jy daarmee wil voortgaan, is daar ‘n GRATIS toep/app “Insight Timer”(Vir Android en iPhone) wat meer as 12 000 begeleide meditasies het.  Baie daarvan is uit Christelike konteks maar daar is ook baie waardevolle Mindfulness meditasies.

 

As jy dalk meer wil leer oor die onderwerp van Vrede en Stilte is Willem Nicol se boek Oop vir die Oomblik baie goed. Bestel aanlyn by Bybelmedia.  Ek wil ook graag Eckhart Tolle boek Stilness Speaks aanbeveel. Jy kan dit ook aanlyn aankoop of kry as “Stilness Speaks en pdf” soek op Google.

 

*** Dit is die eerste keer dat ek ‘n reeks op hierdie manier aanbied met WattsApp begleiding by.  Ek sal dit waardeer as u kan terugvoer gee hoe ons daarop kan verbeter.  Laat weet ook wat vir jou betenisvol was wat ons so kan hou.

 

Dankie vir die twee weke reis saam dieper in die Vrede en Stilte van God. Mag jy altyd bewus wees van die Vrede en Stilte wat God diep in jou beskikbaar stel.

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service