Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Netwerk Beleid

Die doel van hierdie sosiale netwerk op die webblad van die NG Gemeente Lynnwood is om gesprek, die deel van stories, inligting en opinies te bevorder. Deur te registreer op hierdie netwerk en deel te neem aan enige aktiwiteit, stel jy jouself onder die algemene riglyne en beleid van hierdie webblad.

Die volgende algemene uitgangspunte geld:

* Slegs publikasies deur NGLAdmin word beskou as amptelike kommunikasie van die NG Gemeente Lynnwood.

* Die atmosfeer en bedoeling van hierdie sosiale netwerk is primêr verspreiding van gemeentenuus en aktiwiteite asook Christelike gesprek.

* Die wyse waarop daar gekommunikeer word moet geskied binne hierdie atmosfeer en bedoeling. Goeie waardes en etiek binne die verwysing van Christen-etos geld.

* Die administreerders van hierdie netwerk hou die reg voor om enige persoon wat nie binne hierdie beleid funksioneer nie te verwyder en verdere toegang tot die netwerk te weier.

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service