Volledige liturgie in MS Word : Lynnwood20100328_dood.doc

Liturgie 28 Maart 2010 NG Lynnwood: TEMA: Die DOOD

PREEK Rom 14:7,8,9 1 Kor 15:20-26,53-58; Hebr 2:14-15, 1 Joh 4:16-19

INLEIDING: ALMAL GAAN STERF

Fanus Rautenbach sê ons moet almal eendag sterwe, maar elkeen sterf volgens
sy beroep.

* Reisigers gaan heen.
* Die melkman en die posman kom om.
* Jagters gaan bokveld toe.
* Kokke steek lepel in die dak.
* Die horlosiemaker se tyd het aangebreek.
* Die valskermspringer ontval ons.
* Die tuinier is van die gras af gemaak.
* Die melkboer het die emmer geskop.
* Die begrafnisondernemer sien sy gat.
* Die dominee het die tydelike met die ewige verwissel.
* Die ouderling is ontslape.
* Die skeidsregter het sy laaste asem uitgeblaas.
* Die dokter se hart het gaan staan.
* Die elektrisiën se liggie is gedoof.
* Die koster het die doodsklok hoor lui.
* Die kleremaker se draad is geknip.

Ons lag lekker oor Fanus se skerpsinnigheid, maar feit is dat ons almal gaan sterf! As ek oor gemeente kyk bewus dat elkeen van julle en ek gaan sterf. Verskillende plekke en omstandighede. Dis iets wat ons almal vanoggend met mekaar deel, oud en jonk!

Er Wacht ons een Catastrofe - Stef Bos

De komende tachtig jaar

Zullen zes miljard mensen

De dood vinden

Waaronder ik!

Die dood is ook nie iets wat ons graag of maklik oor wil dink of praat nie, dis seker daarom dat ons soveel eufemistiese woorde vir die dood het. Ons wil nie die dood op sy naam noem nie.

TOG is dit presies wat ek hier in lydenstyd jou wil uitdaag... om oor jou dood te dink!

Ek het die tema op my facebook status geplaas en soveel interessante reaksies gekry! Soos dié van Albert Cruywagen :Met my roudiens (feesdiens /gedenkdiens

/herinneringsdiens) eendag moet daar nie 'n erediens wees nie; net kommentaar oor my lewe en dood. Ek wil 'n kontantkroeg hê en 'n ribbetjie-braai. My vrou wil nie.

Een van grootste probleme met die dood is baie maal Godsdiens!!!! Ons dink ons katkisasie antwoorde uit of wat ons dink die kerk oor die dood sê. Of troos wat in die volksmond gebruik word. Wat egter belangrik is, wat jy dink, regtig dink. Watter rol speel die dood in jou denke en lewe?

Mense wat naby die dood was, is gedwing om die dood in die oë te kyk; die wat in ‘n ongeluk was, ernstige siekte gekry het, ‘n operasie moes kry moes oor die lewe en dood nadink!

Ek het in die week met verskeie lidmate oor die dood gesels oor hulle siening en ervaring van die dood.

Iemand met ernstige kanker het die week in ‘n epos geskryf:

Ek hoop nie almal verstaan my verkeerd met dit wat ek sê en doen en uitleef nie? (deur te praat oor my dood en begrafnis) Maar dis net asof niemand anders besef / wil aanvaar dat ons almal eendag MOET sterf nie! Dat ek ten volle bewus is dat enige een van julle, selfs my kleinkinders voor my kan sterf – en dat ‘n mens jouself ook daarvoor moet voorberei / gereed maak.

Die rede hoekom ons oor die dood dink is omdat dit betekenis het vir hierdie lewe. Die dood trek nie ‘n streep deur die lewe nie, maar onderstreep dit juis. Dit laat jou weer dink oor waarmee jy jouself uur na uur besig hou. Daarom jou uitnooi om vandag te dink oor die dood en jou dood!

Wat weet ons van die dood? Ons ken nie eers die lewe nie, hoe kan ons die dood ken? Oor die dood as die groot misterie kan ons maar ook net vra: Wat sê die Bybel oor die dood?

WAT Sê DIE BYBEL OOR DIE DOOD:

Ons moet doodeerlik wees dat die Bybel ook nie baie oor die dood sê nie. Oor hoe dit gebeur, wat met ons gebeur of selfs daarna nie!

OT sê dat mense doodgaan maar nie veel van wat daar gebeur of die lewe na die dood nie.

In die NT: Thanatos (120x) en verwante hypnaos (slaap) aan die slap raak, teleutao :einde. Meestal thanatos na Jesus se dood verwys.

Oor die algemeen is die Bybelse sienings oor die dood ‘n Einde, Begin en voortsetting

* Die dood is ‘n Einde want dit bring verwydering: tussen liggaam en gees en tussen lewendes en die dooie. Met die lewe soos ons dit ken!

* Die Dood is egter nie net die einde nie, wel ook ‘n oorgang, DUS ook ‘n BEGIN van ‘n nuwe vorm van bestaan.

* Die dood is ook ‘n voortsetting omdat die gees onvernietigbaar is.

1 GOD IS IN DIE DOOD TEENWOORDIG

Wêreldbeeld uit die antieke tyd bestaan uit drie dele: bo, aarde, onder(doderyk).

Die belangrikste wat die Bybel oor die dood leer is dat God by al drie vlakke teenwoordig is.....ook in die onderste deel! God is oral teenwoordig!

Hy is die teenwoordige sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie!!!

God is by ons in die vallei van doodskaduwee

Die dood is nie die donker in nie, maar die lig in...in God se teenw in!

Dood het nie die laaste woord nie! Na die dood leef ons ins lewensgemeenskap met God

As ons God met ons lewe kan vertrou kan ons Hom ook met ons dood vertrou.

Marcus Aurelius: Van U is Alle dinge, in U is alle dinge en na U keer alle dinge terug!

EK DOOD: Koos Kombuis

ek dood
ek kom by hemelse poorte
ek klop aan reëlings
ek sien petrus vroetel met bos sleutels ek vra
meneer god tuis?
petrus mompel
ek geloofsoortuigings?
invul op pienk vorm drievoud

ek sê
ek nie seker nie
ek my katkisasietoets geslaag
destyds in erfurthuis
ek trek daarna na hillbrow
ek skree in pinksterkerke
ek hande-in-die-lug
ek gooi wagtoringmense uit woonstel
ek glo wederkoms antichris hel engele

ek na weskoppies
ek skisofreen
ek roomskatoliek anglikaan
ek studeer filosofie
ek seances
ek orals
god a1leen weet
meneer
god!

petrus krap kop
glimlag dan, sluit oop
gaan maar binne
god nie godsdienstig
god liefde

2 DIE DOOD IS OORWIN

Jesus se graf word die geboorteplek. Ons weet die dood is oorwin en lewe is onvernietigbaar. Ons sterf om vir altyd te lewe!

Jesus se dood word sentraal in NT as kern van redding broon van die lewe!!! Rom 5:9 Jesus se DOOD bring LEWE!!!

Doop: Rom 6:3 Wie gedoop is is in Jeus se dood gedoop

Nagmaal: Herinner aan die dood van Jesus!

As jy besef jy saam Xtus gesterf het, ook saam opstaan. 2 Tim 2 :11: As jy saam met Xtus sterf ook met Hom lewe

Ons deel dus in Jesus se dood: “Vir ons gesterf, vir almal gesterf” 10x)

Dood is dus ‘n horison, maar kyk verder as die horison! Oorwinning in Christus deur sy dood en opstanding!

Moody: As jy julle in die koerante lees dat ek dood is. Moet dit nie glo nie. Op daardie oomblik sal ek meer lewend wees as ooit tevore!

Begrafnisformulier... “Dood waar is jou oorwinning?”

Ons ontvang reeds die ewige lewe hier!!! Joh 10:28 en ander.

Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe.

Die tradisie van die kuis op die graf? Teken van Geloof en Hoop: Jesus het oorwin!!!

MY VERHOUDING MET DIE DOOD

Al Twee: Vreemde Vyand & Vriend. Ek dink persoonlik albei!!!

1 VREEMDE VYAND

In Genesis word die dood gesien as gevolg van sonde... dood word ‘n vloek. Dit beeindig die lewe. Gen 3:19 ..stof tot stof...

Dood bly ‘n vyand! Wel ‘n oorwonne vyand! 1 Kor 15. Maar Ons word tog lief vir die lewe en die mense en natuur! Daarom sal ons altyd met reg stry teen die vyand!

Die Dood is Vreemd en sal vreemde toestand bly! Daarom is mens met reg bang vir die dood! Dit is natuurlik om vir iets vreemd bang te wees.

Psalmdigters word baie bang vir die dood!!

Jesus in Getsemane!

Die gevolg van Vrees is : Veg of vlug

Die kerk word soms ’n geestelike lughawe waar mense angstig wag op die volgende vlug hemel toe - ontvlugting van die lewe!

Dan wil mense net hoor van die lewe ná die dood en die wederkoms. Minder oor hoe om God se koninkryk nou reeds te laat aanbreek te midde van vrees en chaos.

Eintlik word ons vrese dikwels maar net onder ’n vroom vernislaag versteek.

Vrees is verlammend.

Gedurige blootstelling hieraan verander ons in lewenslange vlugtelinge endit inhibeer dit ons waagmoed, denke en kreatiwiteit.

Is dit hoekom ons gedurig op soek is na hemelse versekeringspolisse teen swaarkry of van God verwag om ons in watte toe te draai?

Is dit hoekom daar so min waagmoed in die kerk en lewe te sien is. Een van die langtermyn-tekens van die mag van vrees is ’n oormatige behoefte aan beheer. Hierdie behoefte om alles en almal te beheer deur streng rituele, dogmas en regulasies is gesetel in diep verskuilde onsekerhede.


Die teenoorgestelde van vrees is nie vreesloosheid nie, maar geloof! Om God te sien!

Om jou vrese in die oë te kyk en in dieselfde asem die Een raak te sien wat bo dit alles uittroon! Om swak te wees in die hande van die Here wat sterk is.

Die vrees vir die dood is erger as die dood self. Die probleem is dat ons hierdie vrees diep in ons binneste ontken of vir onsself wegsteek! Dan bly dit daar broei!

Ongelukkig is hy wat die dood begeer, maar nog erger hy/sy wat die dood vrees!

Woody Allen: Dis nie dat ek bang is vir die dood nie - ek wil net nie by wees wanneer dit gebeur nie.

2 VRIEND

Henri Nouwen: Die dood is nie die vyand wat alles tot niet maak nie, maar ‘n vriend wat ons aan die hand neem om ons in die koninkryk van ewige liefde in te lei.

Die dood is die sleutel wat die goue paleis van God se besondere teenwoordigheid oopsluit.

Omdat ons sterwensoomblik ook in God se hand is, word die dood al is it hoe hartseer, ‘n wonderwerk, ‘n stuk genade: die laaste vyand die dood word oorwin! ‘N poort en oorgang na ‘n nuwe lewe.

Dood as Seën!

Wag voor jou gedagtes oor die dood: Vyand en Vriend!

CM van den Heever

Ek vrees nie meer die dood

Ek vrees nie meer die dood en neem nou bly

en kragtig in my hand

die donker roeiers van die boot,

en rustig gly

ek van die groene land

na verre kimme van die Dood.

Ek wag nou stil totdat die deining my sal hys;

een ek, ‘n nuwe lewe toegewy,

bo lyding en verdriet sal reis,

bo verre blinking sal verdwyn...

O God laat dan

vir my

U toringlig verskyn!

Ek vrees nie meer die dood, en neem nou bly

en kragtig in my hand

die donker roeiers van die boot,

en in die skemering

staan ek en wag

bo swartheid van die land,

want hierdie Diening bring

my donker boot

na verre kimme van die Dood.

WAT BETEKEN JOU DOOD VIR JOU LEWE?

1 JY MOET STERF!

Die dood leer ons wat regtig lewe is. Dood leer ons van tydelikheid van alles, dat alles verander. Dat sommige dinge minder belangrik is as ander!

Dood is die groot gelykmaker: Ras, Kultuur, Ekonomiese stand, sosiale status word vernietig! >>> Lees Ps 49:10-15 Elkeen sien dit tog: wyse mense sterwe net soos dwase en sotte, en laat hulle besittings aan ander na. (49:12) Die graf is vir altyd hulle tuiste; van geslag tot geslag is dit hulle woonplek, al het hulle eenmaal grond op hulle naam gehad. (49:13) Met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie; soos die diere, so kom die mens ook tot ‘n einde....

Maak genoeg tyd vir dinge met ewigheidswaarde!

>>>> Onderwerp jou aan die dood: daaglikse sterf aan sieklike ambisies en vertroetelde begeerte. Sterf aan jou haat, woede, bitterheid en wanhoop!

Die dood kan nie onsterflike dinge doodmaak soos liefde nie! Mens leef ook voort in die harte van ander! Wat jy saamvat hemel toe... mense!

Wat jy agterlaat van jou lewe?.... Begrafnisbrief skryf

Sterf vir sonde, sterf jou ou self af!!! Dan leef XTUS!!!!

2 JY MOET LEEF!

Die bewussyn van die broosheid van die lewe, soos ‘n flam wat kan doodwaai, gee ‘n onuitspreeklike soetheid aan die gawe van die lewe, want dit sien alles as gawe!, ‘n gawe wat getrou waardeer moet word met ‘n suiwer hart. - Thomas Merton

Nou kan ek my tee, die duif, die sononsopkoms meer waardeer!

Lucille en Letitia het vertel wat hulle waardeer veral mense en klein dingetjies!

WAT JY MOET VREES is nie die DOOD NIE!!! Vrees eerder of jy werklik geleef het!!!

Die grootste gawe wat ons mekaar kan gee is ons ware teenwoordigheid...

Eendag is jy weg... ek weg... Nou kan ons mekaar hier en nou sien, voel hoor en waardeer.

Ongelukkig is baie mense dood nog voordat hulle begin lewe het.

> Sterf aan ware gevoelens

> dood van geinspireerde lewe

> dood om ander se lag en traan te voel en deel.

Helen Keller: Die dood is nie die grootste verlies nie. Jou grootste verlies is die dinge wat in jou sterf terwyl jy nog lewe!

SLOT

If today was your last day.............. Nickelback

My best friend gave me the best advice
He said each day's a gift and not a given right
Leave no stone unturned, leave your fears behind
And try to take the path less traveled by
That first step you take is the longest stride

If today was your last day and tomorrow was too late
Could you say goodbye to yesterday?
Would you live each moment like your last
Leave old pictures in the past?
Donate every dime you had, if today was your last day?
What if, what if, if today was your last day?


Is jy gereed as jy vandag moet sterf? Mense bedank wat jy moes, liefgehad wat jy moes, vergewe wat jy moes, bedien en omhels wie jy moes, gesê jy het hulle lief?

St Benedictus se reël: Herinner jouself elke dag daaraan dat jy sterflik is; sodat jy kan lewe!

Views: 2976

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service