Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Erediens Sondag 20 Januarie 2013 10:00: Boustene van Bome: Wie is ek? Jes 43

Liturgie Sondag 20 Januarie 2013 10:00:  Boustene van Bome: Wie is ek?

Votum: (Om na ‘n vakansie tuis te kom bring rus en vrede...)

Stilte.... tuiskoms in GOD

>>> LEES LB 159:1,2

God is hier teenwoordig;

laat ons biddend nader,

hier waar ons voor Hom vergader.

God is hier teenwoordig.

Heilig is die Here;

buig in stilte, Hom ter ere!

Wie Hom roem, wie Hom noem

Heer en Hemelvader, kom nou almal nader!

 

God is hier teenwoordig.

Here, gee ons vrede,

wees genadig, wil vergewe.

Ons is swak en sondig,

maar ons lied verkondig:

U's die bron van alle lewe.

U is Heer, U regeer.

Lei ons al ons dae na u welbehae.

(Klavier hou aan speel tot na seëngroet)

Seëngroet:

Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

(Openb 1:4-6)

 

Lofsang:

184:1-4 Lofsing die Here  (Orrel en groep?)

201:1-3 Lofsing die Heer,... (Joy to the World- melodie ) – (Klavier en groep)

Afr Gospel: Here Jesus u Skyn oor almal v 1,2 - (Klavier en groep)

Gebed:

Sang: Eng Gospel: Lord I Iift your name on High - (Klavier en groep)

Skriflesing:  Jes 43

PREEK

 

Wie is dit die op die skerm?  Wat weet julle van hom? Wie is Lance Armstrong...?

 

Kort opsomming met geel en rooi plakkers.. Is dit wie Lance Armstrong is?

 

En jy?  Wie is jy?  Watter geel en rooi plakkers sal jy gebruik om jouself te beskryf?

Is dit wie jy is?  Bv ek is so of so slim, ek doen hierdie en hierdie sport? Die die kleur van hare en wat ek doen?  En natuurlik so paar swakpunte. 

 

Dink mooi, wie is jy, as ek jou vra wie jy is? Meestal begin mense met hulle beroep, gesinsopset, prestasie, afkoms, lyk... Is dit ten diepste wie jy is?

 

Wat maak mense waardevol? Dink jy jy is waardevol omdat jy is wie jy is? Hoekom is jy waardevol of dalk nie?

 

Hierdie vrae is van die belangrikste vrae in die lewe!!! As jy die vraag se antwoord vroeg in jou lewe kan begin beantwoord maak dit so groot verskil!  Daar is mense wat sterf en nog nooit die vraag kon antwoord nie: Wie is ek? Is ek waardevol?

 

Mense soek antwoorde op soveel plekke: Hulle probeer waarde kry deur in hulle rolle, werk, prestasies, vriende, besittings, lyf, gewildheid...  Is dit waar jy waarde kry en uitvind wie jy is?

 

Jes 43 lewer asemrowende kommentaar op die vrae!

 

Die Jesaja boek het 3 dele.  Die eerste deel Proto-Jesaja is geskryf aan die volk Israel toe hulle alles gehad het wat ‘n volk kon droom: Pragtige land, hoofstad Jerusalem, koning en pragtige Tempel!  Hulle het ook gedink dit gee aan hulle waarde.  Dit is wie hulle is!!! ISRAEL is hulle land, hulle geskiedenis, hulle hoofstad, hulle godsdienstige gebruike.  Hulle waarde het daarin gelê...

 

TOE verloor hulle alles!  Land, hoofstad, tempel, koning ensv... Wie is hulle nou?

Het hulle nog waarde?  Dit is Deutro-Jesaja se deel!  Dis die deel waar Israel alles verloor het en soek na die antwoord: Wie is ek?  Is ek waardevol? Die gedeelte wat ons gelees het val in hierdie deel van die geskiedenis.  (Jes 43)

 

Hft 56 – 66 is die Israeliete terug in Jerusalem. Dit woed Trito-Jesaja genoem.

 

Ons ontmoet dus hier die Israeliete nadat hulle al die geel papiertjies verloor het!  Daar word nou lang lys rooi plakkers opgeplak oor alles wat hulle verkeerd gedoen het.

 

Wie is hulle?  Is is hulle nog waardevol?  Hulle het niks om te wys nie!!  Hulle is platgeslaan sonder hoop en oënskynlik sonder toekoms.

 

In Jesaja 43 maak God sy hart oop dat hulle kan sien hoe Hy oor hulle voel en wie hulle is:

 

WIE IS JY?

 

1 Uit God geskep!

 

Hierdie gedeelte begin (1) en eindig (7) met die wonderlike woorde dat die eerste antwoord op die vraag wie is jy, is dat jy deur God geskep is!!! “Ek het jou geskep en gevorm” en “geskep tot my eer, gevorm het, wat Ek gemaak het!”

 

As jy wil weet wie jy is... is die eerste antwoord jy is deur God gemaak!  Kyk as jy op jou lyf: erens is daar ‘n etiket : “Deur God gemaak”! :) Jy is die resultaat van ‘n gedagte van God!  God wil jou hier hê.  En het jou uniek gemaak, maar nie net uniek nie, ook volgens sy Beeld!

 

Die skildery(PP) het opvallende kleure in die grond wat weer in die blare herhaal!  Dit vertel dat die boublokke van wie jy is, uit God kom.  Jy is beeld van God.  In Genesis word gesê God het sy lewensasem in jou geblaas!

 

God het jou liefdevol gevorm, en steeds besig om jou verder te vorm... geloofsvorming...

 

2 Jy is Kosbaar en God ag jou hoog!

 

LEES saam: v 4... Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

 

Onthou nou net met wie God hier praat:  Met ‘n klien onbelangrike, sondige volkie.  Westerman skryf dit so: They see themselves as a tiny, miserable, and insignificant band of uprooted men en women”... Maar GOD KYK ANDERS na hulle.

 

God sê hy kyk nie na die geel plakkers of die lang lysie rooi plakkers nie!  God dien hulle vir wie hulle is: Kosbaar.  Soos baie baie duur edelgesteente wat opgepas moet word.

 

Hy ag hulle hoog.  Hy verwag soveel van die klein mensies! Hy glo in hulle potensiaal.

 

En hy het hulle lief!   “Omdat ek jou liefhet...”

 

Het jy al ooit die woorde jou eie kon maak:

 

Sit gou oomblik net terug en maak jou oë toe:

 

Die Here sê vir jou: Jy is Kosbaar, Ek ag jou hoog en ek het jou lief! (2x)

Oë oopmaak.

 

Hoe kan jy dan jou waarde aan ander dinge alleen gaan hang?  Jy hoef nie eerste te wees in atletiek om kosbaar te wees nie!  As jy eerste kom is is jy kosbaar, nie omdat jy eerste gekom het nie maar omdat God jou hoogag en liefhet soos die een wat 10de kom!

 

3 Behoort aan God

 

Die derde antwoord op die vraag Wie is jy gee Jesaja nog ‘n fantastiese antwoord: (v1) Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne!...Later v 3: Ek is die Here jou GOD!

 

Wil jy weet wie jy is...? Besef dan Wie s’n jy is!  Aan wie behoort jy? 

 

God het jou op jou naam geroep.  By die doop is dit bevestig... Jou naam is geroep deur God en jy behoort aan God!

 

Soos ‘n Herder se skape syne is en daarom hulle sal oppas en beskerm behoort ons aan God en is hy ons Herder.

 

Selfs al kom daar baie moeilike tye: “deur water moet gaan”, “riviere”, VUUR!” is God by jou omdat jy aan Hom behoort.

 

Die slegte tye beteken nie dis God se straf oor jou nie, maar in slegte tye kan jy op God reken op  God vertrou!

 

Tsv jou sonde en jou mislukkings bly jy God se eiendom!  Hy sal jou nooit verlaat nie!

 

Hierdie teks se toepassing is nie net vir individue nie maar oor kollektief: vri die gemeente. Hierdie gemeente is vir God kosbaar en hy het die gemeente lief, al moet ons deur uitdagende water en vuur gaan behoort ons aan Hom en is ons vir Hom kosbaar!

 

Ons waarde lê nie in ons opkomste, finansies, dominees, musiek, tradisie of wat ookal nie, Ons waarde is omdat ons aan God behoort, omdat hy ons liefhet, ons hoog ag en ons gemeente vorm!

 

ANDER anders hanteer

 

Hierdie teks het ook boodskap vir hoe ons mekaar hanteer.  Dat ons mekaar se waarde nie op ons geel en rooi plakkers baseer nie, maar Wie ons in God is.

 

Dan hanteer ek my vrou/man anders!  My broer/suster, vriend, onderwyser, baas, kollega, moeilike persoon, of wie ookal... Hulle is waardevol, hulle het ook boustene uit God!

 

Dit bevry ons om mekaar regtig hoog te ag en mekaar so te hanteer!

 

Ek wil afsluit met een van die mooiste stories wat ek in my lewe gelees het!

 

Ek wil hê die kinders gou almal hier op die mat sit, terwyl tannie Chrisna die storie “Jy is Spesiaal” lees.  Hier is wel prentjies op die skerm maar ek vra jou om mooi te luister, kan selfs jou oë toemaak sodat woorde direk in jou hart kan invloei...

 

Lees die verhaal : Jy is spesiaal – Max Locado (Lees die verhaal hier: langs die preek)

 

Gebed

Sang deur begeleidingsgroep LB 286 (Sangers: Klavier en groep)                                                                

Geloofsbelydenis hardop: Wie is God... Wie is ek?

Lees leer ons hoe om dankbaar te wees: LEEF Wie jy is!  Ef 5:1-4, 8–11, 18-20

Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle. ... Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak.... Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

(Ephesians 5:1-20)

 

Dankoffers en aankondigings

Slotsang: LB 514:1,2 Ek weet verseker (Klavier en groep)

Seën: (Gesinne/paartjie hou hande vas/arm om die lyf)

Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te maak

Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou

Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan

Die Here is onder julle om julle te dra as julle mag val

Die Here is rondom julle om julle te beskerm

Die Here is bokant julle om julle te seën;

Die Here is binne julle om julle te lei na sy wil;

So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid!

AMEN (sing)

NAPSEL

Views: 1485

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2019   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service