Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Kontak van 19 Augustus 2016 - Soos in die ou dae

Ons gemeente hou komende naweek nagmaalsnaweek soos in die ou dae.

Een van die bronne wat ek geraadpleeg het, vertel dat die nagmaalsnaweke van ouds van ‘n Vrydag tot ‘n Maandagoggend geduur het.

Tydens so ‘n naweek het daar baie gebeur: keuring vir aanneming en die aanneming self, voorstelling van nuwe lidmate, huweliksbevestigings, doop en natuurlik nagmaal. ‘n Nagmaalsnaweek het ook gedien as ’n tyd om te koop en te verkoop. Vendusies is gehou, produkte is verkoop, voorrade is aangevul en dan is daar sommer kerkbasaar ook gehou.

Lynnwood se eie bron, Oom Giel Laker, vertel van sy eie nagmaalsnaweek-herinneringe: “Ek het nou nie daardie outydse weergawe belewe nie, maar wel die meer moderne weergawe in die tyd toe daar darem al motors was.

Ek was in 1956 en 1957 in Standerds 9 en 10 in die Hoërskool Charlie Hofmeyr in Ceres. Ceres se gemeente was destyds nog baie groot en het tot diep in die Koue Bokkeveld gestrek. So, baie boere het nog “tuishuise” gehad waarin hulle kon oorbly wanneer hulle dorp toe gaan. Hulle het natuurlik ook oor nagmaalsnaweke in die tuishuise gebly. ‘n Nagmaalsnaweek se program het bestaan uit die voorbereidingsdiens die Saterdagaand, ‘n vroeë biduur (ek dink so sewe-uur) die Sondagoggend, die nagmaalsdiens die oggend en ‘n dankseggingsdiens drie-uur die namiddag.

Ons is ook nog behoorlik gekatkiseer. Ons moes die katkisasieboek ken, onder andere die hele Heidelbergse Kategismus. In September van jou Standerd nege jaar was dit die “veertiendaagse katkisasie”, waar die dominee en twee ouderlinge julle behoorlik gebraai het. Dit was in die aande. As jy dit geslaag het, is jy “aangeneem”. Daarna het jy vir jou ‘n behoorlike kerkpak gekoop of by die dorp se snyer laat maak. Tydens Oktober se nagmaalsnaweek is jy dan die Saterdagaand tydens die voorbereidingsdiens voorgestel. Na die diens is die nuwe lidmate en hulle ouers in die kerksaal met tee en eetgoedjies deur die kerkraad onthaal. Sondagoggend het jy dan jou eerste nagmaal geniet. Die seuns moes natuurlik hulle pakke dra en die dogters moes vir die voorstelling en hulle eerste nagmaal almal wit rokke dra.”

Alhoewel ons nagmaalsnaweek nie presies soos díe van ouds gaan lyk nie, is daar tog baie ooreenkomste. Daar gaan ook saam gekuier, geëet, koop en verkoop word. Kom vier hierdie naweek saam God se goedheid om ‘n potjiekospot en sy genade om die nagmaalstafel.

Liefde
Fay
(namens die Predikantespan)

Views: 173

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service