Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Wat word van ons jongmense?

Daar is al ’n geruime tyd bekommernis oor jongmense se (gebrek aan) blywende betrokkenheid by die kerk. Dit lyk asof baie jongmense, nadat hulle belydenis van geloof afgelê het, kerklik onbetrokke raak. Dit is nie net ’n Suid Afrikaanse verskynsel nie. In die VSA worstel kerke ook hiermee. In die VSA is daar blykbaar tans so ’n uitvloei van jongmense uit die kerk dat die kommer uitgespreek word dat die kerk een geslag vorentoe feitlik leeg gaan wees.

 

Daar is al ’n menigte studies hieroor gedoen en voorstelle geformuleer. Ek het die afgelope week ’n baie interessante artikel hieroor gelees. Kara Powell is die Uitvoerende Direkteur van die Fuller Youth Institute wat deel vorm van Fuller Teologiese Seminarium, die grootste teologiese skool in die VSA. In ’n onderhoud met Powell het die onderhoudvoerder vir haar gevra wat huidiglik die belangrikste rede is waarom jongmense die kerk verlaat? Haar antwoord is: Hulle gradueer! Daarmee bedoel sy dat hulle aan die einde van hul skool- of universiteitsopleiding kom. Waarom is dit belangrik? Dit is gewoonlik die tyd wat hulle die einde van die pad in gemeentes se jeugbediening bereik. En hier lê die probleem! Powell verduidelik: “… all they know is the youth ministry and the youth leader. They don’t know their church; they don’t know adults in their church. No wonder they drift away from the church because they feel like they’ve graduated out of it.”

 

Die situasie wat Powell hier beskryf, is die resultaat van ’n gespesialiseerde jeugbediening wat wêreldwyd in ’n groot deel van die kerk gevolg word. Dit kom daarop neer dat kinders en jongmense volledig, eenkant bedien word. En om aan hul behoeftes te beantwoord, word ’n bediening ontwerp wat in alle opsigte vir hulle nommerpas is. Die probleem hiermee is dat daar ’n kloof tussen jongmense en die res van die gemeente ontstaan. Hierdie jongmense kan uiteraard nie hul lewe lank in die jeugbedieningsopset bly nie. As hulle dan op ’n stadium uit die jeugbediening “gradueer”, het hulle nie ’n heenkome nie, want hulle het nie ’n band met die res van die kerk nie. Hulle voel ook nie tuis in die bedieningstyl wat in die “gevestigde” deel van die kerk gevolg word nie. Dan verlaat hulle die kerk.

 

Hierdie is ’n ingewikkelde situasie wat baie wysheid nodig het. Die oplossing is sekerlik nie om jongmense se bedieningsbehoeftes te ontken of te misken nie. Daar sal egter na maniere gesoek moet word om die verskillende generasies nader aan mekaar te bring. Powell het ’n voorstel in die verband. Volgens haar moet elke jongmens in die kerk deur vyf volwassenes “aangeneem” word. Die volwassenes moet met die jongmens meeleef. As dit byvoorbeeld ’n tiener is, moet die volwassenes selfs die tiener se sportwedstryde bywoon, ens.

 

Klink laasgenoemde voorstel vir jou dalk te radikaal? Het jy dalk ’n ander voorstel? Hoe kan die kloof tussen jongmense en die res van die gemeente oorbrug word? Dit is ’n vraag wat beantwoord moet word.

 

Groete

 

Eric Scholtz

(Namens die predikantespan)

 

T-Tyd

Bid vandag vir die geloofsvorming van Lynnwoodgemeente se jongmense.       

Views: 96

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service