Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Lydenstyd 2018: Jesus se 7 laaste KRUISWOORDE gee lewe.

 

Dit is interessant om te lees wat verskeie bekende mense se laaste woorde was voordat hulle gesterf het:   “Friends applaud, the comedy is finished.” - Ludwig van Beethoven. “I should never have switched from Scotch to Martinis.” - Humphrey Bogart. “I'm bored with it all.” - Winston Churchill

“I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have.” -Leonardo da Vinci.

 

Jesus se laaste woorde aan die kruis is egter vol lewegewende betekenis. Die eerste drie kruiswoorde wys Jesus se liefdevolle hart vir sy medemens.   Hy bewys genade aan sy vyande, die moordenaar langs hom aan die kruis en sy ma.  Jesus wys vir ons hoe hy ander se belange op die hart dra selfs al word sy eie lewe bedreig.    

 

Aan die kruis beleef Jesus die diepste pyn denkaar as hy op fisiese en geestelike vlak ly.  Hy ervaar die diep hel van godverlatenheid en die pyn aan sy lyf.   Daar is geen pyn wat dieper en erger is nie.  Jesus gaan deur dié pyn en helse smart, sodat ons nooit in ons pyn alleen hoef te wees nie.  Jesus weet selfs wat dit is as jy van God verlate voel. 

 

Was Jesus se lewe ‘n sukses?   Alles is gedoen wat gedoen moes word; “dit is volbring.”  Hierdie sukses lyk egter anders as wat mense meestal vandag onder sukses verstaan.  Jesus se lewe was ‘n teken van die koninkryk van God wat naby gekom het!   Jesus gee homself uit liefde om dié wêreld en mense se lewens te transformeer. 

 

Jesus se laaste sin aan die kruis verwoord die bron en basis van sy lewe: dat Hy homself volledig aan die Vader oorgee in lewe en dood.   Dit is die geheim van die lewe en die dood. Wanneer jy jou diepste wese in God se hande plaas, is jy veilig en kan jy floreer.  Jy verloor oënskynlike jouself, maar jy ontvang die ware LEWE. 

 

Tydens lydenstyd 2018 gaan ons oor dié woorde nadink en die lewe ontdek wat dit bring.

 

LYDENSTYD 2018 :  Kruiswoorde wat lewe gee

14 Februarie

18:00

Aswoensdag

 

18 Februarie

9:00 & 18:00

Kruiswoord 1

Luk. 23:34 “...Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!

25 Februarie

9:00 & 18:00

Kruiswoord 2

Luk. 23:43 “...Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.

4 Februarie

9:00 & 18:00

Kruiswoord 3

Joh.19:27 “...Daar is u seun…Daar is jou moeder.”

11 Maart

9:00 & 18:00

Kruiswoord 4

Matt.27:46 “...My God, My God, waarom het U My verlaat?

18 Maart

9:00 & 18:00

Kruiswoord 5

Joh.19:28 “...Ek is dors.”

25 Maart

9:00 & 18:00

Kruiswoord 6

Joh.19:30 “...Dit is volbring!”

30 Maart

9:00 & 18:00

Kruiswoord 7

Luk.23:46 “...Vader in U hande gee ek My gees oor.” 

1 April

9:00 & 18:00

Paasfees

Johannes 21 “Dit is die Here!” (9:00)

Johannes 21  Visbraai op die strand (18:00) Ons eet saam.

 

T-TYD: Tydens die reeks word 8 kaartjies uitgedeel wat jy in jou kamer/huis kan plaas.  Luister telkens weer nuut na die woorde as jy dit lees.  Laat die Gees deur die woorde die lewe aan jou gee. 

Views: 118

Tags: predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2018   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service