Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

 

Liturgie 30 Augustus 2015  : Vertroue laat die lewe vloei!

 

Votum: Gedeeltes uit Ps 62

 

Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding.

Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan....

Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.

Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.

God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.

Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug.

Mense is verganklik, mense is niks: op ‘n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle minder as niks.

Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die sak bring nie.

As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie.

Een ding het ek God hoor sê, nee, twee: dat net God mag het

en ‘n mens net op U, Here, kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste.

 

Sang: LB 508:1 (Stittende)

 

Seëngroet

 

Genade vir julle en vrede van God ons Skepper en die Here Jesus Christus! 

Die Here is hier by ons en het aan ons die Heilige Gees gestuur:

om ons Helper en Gids te wees

Eer aan die Vader, die Bron van alle Lewe!

Eer aan die Seun, ons Verlosser en Bevryder!

Eer aan die Gees ons Krag en Inspirasie!  AMEN

 

Lofsang

 

Ps 33:1,6,7

 

Great is the Lord!

 

 

Gebed

 

Sing na die gebed   LB 157:2

 

 

 

 

PREEK

 

Die liggaam is ‘n asemrowende sisteem!  Een van die belangrikste en kritiese stelsels in die liggaam is bloedvloei.  Gesonde bloedvloei bring mee dat voeding, suurstof en en belangrike chemiese boodskappe oral in die lyf versprei word.

 

Wanneer die bloedvloei egter beperk word of selfs verstop word deur vernoude are, cholesterol of ‘n bloedklont kan dit fataal wees vir die liggaam.

 

Stephen R. Covey skryf "Vertroue is die lewensaar van alle verhoudings, van alle transaksies, en dit is die fundamentele en fondasie van alles in die lewe."

 

Wanneer daar verlies aan vertroue is, gebek aan vertroue of ontrouheid is dit een van een van die vernietigendste magte wat jy op aarde kan kry!  Sisteme word verwoes deur gebrek aan vertroue...      

-         die mooiste huwelik wat jare lank gehou het, kan deur een daad ontrouheid gebreek aan skerwe wees deur die gebrek aan vertroue.  Dit kan ook herhaalde breek van vertroue wees wat die fondament van die huwelik wegkalwe.  As jy dit al self ervaar het, sal jy weet hoe seer en diep vernietigend dit is!

-         die diepste vriendskap kan deur verlies van vertroue gebreek word: dink maar terug aan situasies waar jy dit gesien of beleef het, hoe ‘n mooi vriendskap van jare deur verlies aan vertroue gebreek word!  Op skool op die speelgrond ervaar kinders dis so baie en intens!

-         Daar is selfs seer verhale van ‘n diep ouer-kind verhouding wat vernietig is deur ‘n kind of ouer wat die vertroue gebreek het deur hulle optrede.  Soms is dit nie eers een daad nie, maar groeiende verlies van vertroue dag na dag. Die gevolg is dan gewoonlik baie reëls, beperkings en maatreëls.

-         ‘n persoon met sterkste karakter kan deur gebrek aan vertroue gebreek word.  Sy reputasie kan in oogwink veroorsaak dat hy alle geloofwaardigheid verloor.

-         Dink net aan die impak as daar nie vertroue is tussen kollegas nie.  Alles gebeur moeiliker, ongemakliker, stadiger met baie pyn. Wantroue by die werk veroorsaak verskuilde agendas, mags- en politieke speletjies en interpersoonlike konflik. Vertroue (af) = Spoed af & koste op

-         Leiers kan hulle impak in ‘n oogwink verloor as vertroue gebreek word.  Dink maar aan die politieke leiers van die dag, die verlies van vertroue wat leierskap benadeel.

-         Selfs sportsoorte word baie skade berokken deur verlies aan vertroue. Neem nou maar die verbode middel skandale in fietsry en atletiek die afgelope tyd.

-         Kliënte kan in ‘n oogwink verdwyn as hulle vertroue in die maatskappy of produk verloor!   Geen wonder party kenners sê vertroue is baie werd.

-         Kyk wat gebeur mense vertroue in die aandelemarkte verloor!  Miljarde kan in sekondes uitgewis word.

 

Sonder die olie van vertroue gaan die meeste verhoudings staan!  Daar is ‘n baie hoë koste aan lae vertroue!  As daar tussen mense nie vertroue is nie laat dit alles stadiger gaan.  Mense hoor mekaar nie, want hulle wantrou selfs wat gesê word. 

 

As daar egter hoë vlakke van vertroue is, laat verhoudings laat dit vloei en groei!   Hoë vertroue versnel alles:

-         Dink net hoe wonderlik ‘n huwelik is waar daar vertroue is.  Mens kan hulleself wees en daar vind oop eerlike kommunikasie plaas.

-         Gesinsverhoudinge vlot omdat kinders hulle ouers vertrou en ouers hulle kinders vertrou en vryheid gee!  So lekker as dit so is.

-         As kollegas mekaar vertrou werk jy soveel lekkerder, want jy weet dinge gaan gedoen word, hulle gaan jou nie benadeel nie, jy het vryheid en daar is ruimte.

-         In organisasies waar daar vertroue is, hoef alles nie tot in die kleinste besonderhede gereguleer en beheer te word nie!  Results = (S x E) X T

-         Kyk net hoe groot impak het ‘n leier wat vertrou word!

 

Hoe is die stand van vertroue tans in die wêreld:

-         Een opname in die VSA sê dat 22% mense die media vertrou, 8% vertrou politieke partye, 27% die regering en 12 % vertrou groot maatskappye.-

-         In resente navorsing in SA word gewys dat 15% blankes die Polisie meestal of altyd vertrou en 11% swart mense.  –

-         In Afrika voel net 18% mense dat jy ander mense kan vertrou!  (In Noorwee, Swede en Denemarke is dit 68%). 

 

Tom Peters sê: Tegniek en tegnologie is belangrik maar die grootste kwessie vandag is vertroue!

 

Wat is van die perspektiewe wat die Bybel gee? Is dit om net blindelings te vertrou?

 

By verre die meeste van meer as 200 tekste oor vertroue of betroubaarheid  verwoord die feit God absoluut betroubaar is.  Dat die Here onvoorwaardelik vertrou moet en kan word.

 

Een na die ander psalmdigter getuig van die betroubaarheid van God in al die seisoene van die lewe. God is die rots van vertroue waarop jy jou lewe kan bou.

Ps 62 van die votum is ‘n goeie voorbeeld: Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.  Sy betroubaarheid word oor en oor bevestig deur sy liefde en nabyheid.

 

Daar is egter tye waar gelowiges in God se getrouheid getwyfel het, soos Jer 15:18: Waarom is daar nie ‘n einde aan my pyn nie, waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op U reken nie, net so min as op ‘n stroom wat nie standhoudend is nie.

 

Wanneer daar egter in ons verhouding met God vertroue is, kan die grootste uitdagings op ons afstuur en ons sal nie wankel nie, omdat ons op God vertrou om ons te dra en ondersteun te midde van die situasie.  Ons vertrou God se goedheid en liefde.  Hierdie vertroue is die basis van ons verhouding met God!

 

God bevestig sy betroubaarheid in Jesus.  Hy het bewys dat hy betroubaar is.  Ons kan dan en nag daaruit leef.

Maar daar is verskeie tekste wat waarsku dat jy nie te vinnig moet vertrou nie.  Selfs dat jy nie jou vertroue in seker instansies en mense moet stel nie. 

 

Ps 146:3  Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ‘n mens nie; hy kan jou nie red nie.

Spr 28:26 Wie op homself vertrou, is ‘n dwaas; wie hom deur wysheid laat lei, is veilig.

Jer 9:4-5 (In die konteks waarin hy verwoord hoeveel bedrog en oneerlikheid daar in die land is) Wees selfs vir ‘n vriend op jou hoede, moenie eens ‘n broer vertrou nie. Elke broer is ‘n onderkruiper en elke vriend ‘n kwaadsteker. Hulle bedrieg mekaar, hulle praat nooit die waarheid nie, hulle is gewoond om te lieg, hulle kan nie ophou sonde doen nie.

Mig 7:5 -7  Moenie ‘n maat vertrou nie, moenie op ‘n vriend staatmaak nie, pasop wat jy sê vir die vrou langs wie jy lê. Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma. ‘n Man se huismense het sy vyande geword.  Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor.

 

Ons moet dus versigtig wees om enige iets of iemand anders meer as God te vertrou.  Selfs sommige mense of instansies glad nie te vertrou nie.

 

Tog word ons gereeld in die Bybel aangemoedig om betroubaar te wees.  Paulus sluit betroubaarheid in sy lyste in as hy oor goeie karakter praat (Tim & Titus). Dawid en Daniël word gereeld as betroubaar beskryf.  Een van die aspekte van die vrug van die Gees word as getrouheid bestempel.

 

Jesus se eie woorde verwoord albei die uitgangspunte mooi:

 Aan die een kant:

 (Mat 10:16)  "Onthou: Ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duiwe.

(Luk 16:10)  "Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik.

 

Dit lyk my asof tekste in die Bybel ons sterker aanmoedig om betroubaar te wees, en nie om net voor die voet almal te vertrou nie. Al klink dit baie vreemd!

 

Ons word selfs aangemoedig om sekere mense of dinge nie te vertrou nie!

Die doel is nie blinde vertroue nie, maar

- om betroubaar te wees en

- om jou gesonde oordeel te gebruik!  Sommige dinge moet gewantrou word!  Ander kan weer vertrou word.

 

Onora O’Neill het met skitterende TED talk oor Trust gesê dat jy eers kan vertrou deur na 3 dinge te kyk: Is hulle bevoeg?  Eerlik? en Betroubaar?.  Dan kan jy eers vertrou. Die doelwit is dus eerder betroubaarheid meer as vertroue. Betroubaarheid kom voor vertroue.  Ons moet dus aan ander rede en basis gee om ons te vertrou sodat vertroue kan vloei!

 

Vertroue word wel hoog aangeskryf as iets van hoë waarde, maar die verwagting is dat jy in die verhouding sal belê deur betroubaar te wees! 

 

Jy kan nie iemand dwing om jou te vertrou nie.  Al wat jy kan doen is om dinge te doen wat vertroue bou.   Hulle kan dan kies om jou te vertrou. Vertroue volg betroubaarheid! Erken die belang van vertroue in verhoudings! 

 

Om te vertrou is om te waag!  Dit is om jouself kwesbaar te maak.

 

Natuurlik is daar mense met uiters pessimistiese lewenshouding wat glad nie ander mense vertrou nie.  Selfs al doen jy alles van jou kant af om ‘n verhouding van vertroue te probeer bou.  Daardie ingesteldheidheid maak diep verhoudinge onmoontlik.  As daar nie openheid is te vertrou nie, is daar nie potensiaal van diep verhoudings nie!

 

AS jy net eenvoudig alle vertroue in jou lewe blok, blokkeer jy die lewe.  Om dieper lewe met dieperverhoudings te hê met jy begin deur van jou kant af betroubaar te wees sodat ander jou kan vertrou en die vloei van vertroue die lewe kan bring.

 

Natuurlik is dit vir sommige mens moeiliker as ander om te vertrou .  Baie keer omdat hulle al so baie keer seer gekry het en glad nie hulleself oopstel om te vertrou nie. Dit blok die vloei van die lewe!

 

Hoe lyk verhoudings dit as vertroue hoog is?

[a] Om in staat om te praat waar mense hoor wat jy bedoel eerder as wat jy gesê het, het nie te sê nie, of wat hulle dink jy het gesê

[b] Met oop kommunikasie sonder verskuilde agendas of propaganda

[c] Comfort, sekuriteit, vrede

 

Baie mense dink om te vertrou is riskant... Dis egter meer riskant om nie te vertrou nie!  Dit is ewe groot fout om almal te vertrou as om niemand te  vertrou nie!.

 

Ons word genooi om aan vertroue te werk maar om self konsekwent betroubaar te wees! 

 

Vier kern fasette van betroubaarheid:

Integriteit..jou binneknt en buitekant is kongruent. Kommunikeer eerlik. 'n deeglike integrasie van openbare, private en diep innerlike lewe rondom 'n gebalanseerde stel beginsels,  Baie keer integriteit eenvoudig geneem om eerlik of eerlik bedoel

Wat jy is skree so hard in my ore dat ek nie kan hoor wat jy sê nie.

2 Intensie/bedoeling: Wat is jou bedoeling? Selfgerig, duidelik?

3 Vaardighede: kan jy waarde toevoeg? Is jy bevoeg?

Resultate/geskiedenis: Wat wys jou verlede oor lang tyd oor jou betroubaarheid?

 

Prakties om vertroue te bou: eerlik, deursigtig, betoon respek, maak reg as jy verkeerd was, wees lojaal, sorg dat jy doen wat jy sê gaan doen, wees eerlik realiteit, probeer om telkens beter te doen, maak jou verwagtings baie duidelik bekend, luister eers!, as jy sê jy gaan iets doen , doen dit!,  vertrou ander.

 

Wat sou jou interpersoonlike betroubaarheid telling?  Kan jou vrou, kinders, vriende, familie, kollegas, werknemers jou vertrou?

 

 

As vertroue gebreek is: MATT 18: 

 

Gaan eers alleen na die persoon: Ni in die openbaar verneder!

Party mense genot daaruit put om ander se foute te soek, en aan groot klok op te hang.  Nooi jou om dit te stop, persoonlik met die persoon uit te sorteer.

 

God kan herstel wat uitmekaar geruk is!

 

As jy die vertroue verbreek is:  (eie of ander se skuld)

 

Gaan eers feite na

Moenie jou emosies onderdruk nie

Soek wysheid

Leer vergewe

Jy kan weer vertrou

Om vertroue te herstel, moet jy nederig wees

Jy moet verkeerde dinge wat jy gedoen het regmaak sover jy kan

Jy moet om verskoning te vra

jy het vergifnis te soek by ander en by God

het jy probeer om versoening te soek in elke opsig wat jy kan

ware berou is een van ons steunpilare

ons as Christene nie nodig het om te vergeet om God te vra vir vergifnis, asook

 

Verbind tot genesing hierdie verhouding deur die herstel van vertroue. Gebruik die analogie van die Emosionele Bankrekening om deposito's te maak en onttrekkings uit te skakel.  Bly verbind-dit sal tyd en moeite verg

 

Emosionele Bankrekening

Deposito                                                                  onttrekkings

Soek eers om te verstaan                          ​​Soek eers om te verstaan

Hou beloftes                                                 Breek beloftes

Eerlikheid, openheid                                   manipulasie

Vriendelik, beleefdheid                               onvriendelik

Win-Win or No Deal                                    dink wen-verloor of verloor-Win dink

Verduidelik verwagtinge                             Skending verwagtinge

Lojaliteit aan die afwesige                         Dislojaliteit, valsheid

Verskonings                                                 Hoogmoed, arrogansie

Ontvang terugv. gee "ek" boodskappe     ontvang van terug en gee "Jy" boodskappe

Vergifnis                                                       Bitterheid en wrok in jou te hou

 

Dink aan verhouding in jou lewe met baie vertroue:

-         Wat is die aard van die verhouding? Hoe voel dit? Hoe gemaklik is kommunikasie? Hoe vinnig gebeur dinge tussen julle? Hoeveel geniet jy die verhouding?

Dink aan verhouding in jou lewe met min vertroue:

-         Wat is die aard van die verhouding? Hoe voel dit? Hoe gemaklik is kommunikasie? Hoe vinnig gebeur dinge tussen julle? Hoeveel geniet jy die verhouding? – die pyn, vrees, ongemak, woede, hartseer daarvan...

Wie vertrou jou?  By huis, werk of iemand wat jy oor lang tyd ken?  Hoekom dink ky vertrou hulle jou? 

PREEK:  Vertroue laat die lewe vloei

 

Oor vertroue – betroubaarheid – vergifnis – eerlikheid ensv

 

 (Sang: Impossible dream)

 

Gebed. (eers Liturg)

 

Voorsetting van gebed:  LB 532:1,4

 

Riglyne vir nuwe lewe: Lees 1 Kor 13

 

Verootmoediging:  LB 247  Afr, Latyn, Afr, 

 

Genadeverkondiging: Rom 8:1,2

 

Geloofsbelydenis staande: Spaanse geloogsbelydenis

 

Dankoffers

 

Slotlied 

 

280:1,2

 

Seën

 

Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde,

halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings

sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef.

Mag die Here jou seën met woede oor onreg,

onderdrukking en die uitbuiting van mense

sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede.

Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense

wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar

sodat jy ’n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap verander.

En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo

dat jy ’n verskil in die wêreld kan maak

sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie

 

(’n ou Fransiskaanse seën).

 

 

Amen 314

Views: 1000

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service