Lynnwood Gemeente

Lynnwood Gemeente

Vrees: Vriend of Vyand? - Liturgie 8 Julie 2012

Lynnwood 8 Julie 2012 – Vrees: Vriend of Vyand?   

 

TEMA:  Vrees: Vriend of Vyand?   

 

VOTUM:

 

Die Here is my Lig en my Redder, vir wie sou ek bang wees?

Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?   Ps 27:1

Laat jou soge aan die Here oor

Hy sal vir jou sorg

Hy sal jou nie die steek laat nie.... Ps 55:23

Seen:

 

Aan almal wat soms vrees, bekommernis, angs en spanning beleef....

Genade en vrede vir julle van God Vader, Seun en Heilige Gees.  Amen

 

LOFSANG

 

Lb 200:1-3

 

Gebed:

 

Winter, Winter-emosies, Vrees...., Gedagtes oorneem, liggaam, lewens, Kom na U!, Ontmoet ons en genees...

 

Sing:

 

Wees stil en weet:  LB 519:1-4

 

Skriflesing >

 

Ps 27:1-3  

Ps 46:2-8

Ps 55:2-6 intensiteit van vrees

Ps 131

 
PREEK

 

Die 2de Mei 2012 is die skildery van Edvard Much “The Scream” / “Die Gil” binne 12 minute vir $120 mil, dis amper 1 miljard Rand, verkoop!

 

Hoekom het dié skildery so groot prys behaal? Die skilder is nou nie een van die grootste meesters nie.  Verder is dit nie regtig ‘n mooi skildery nie.  Einltik is dit eerder ‘n skildery vol vrees en angs.  Kyk die hele gesig, lyf en hande vibreer van vrees wat lei tot tot angs kreet!... ‘n Gil!

 

Die storie van die skildery lui dat Munch en twee vriende gaan stap het.  Ewe skielik was daar twee deurdringende klanke wat van weerskante van die pad opgeklink het.  Dit was klanke van vrees, histerie en diep ontsteltenis.  Dit was so erg, nie net in volume nie maar in emosionele intensie dat die hoorder sy ore moes toedruk om te probeer oorleef.

 

Aan die een kant was die hospitaal vir geestelik versteurdes waar sy suster oa was en aan die ander kant die vreesbevange gebulk van beeste by die slagpale. Alles was net te veel en sy wese het net ‘n gil geword! (Johann Symington vertel in Rooi rose julie 2012)

 

Hierdie skildery ressoneer met die gevoel wat so baie mense in die wêreld vandag beleef.  Die intense vrees en angswat onhoudbaar is.  Wreedheid, geweld, sinloosheid, lyding en hooploosheid wil mens laat skreeu. 

 

Die skildery laat jou eintik na binne kyk met ‘n paar vrae: Wat maak jou intens beangs? Hoe reageer jy daarop?  Vanwaar sal jou hulp kom?  Waar soek jy hulp? Het jy hoop?

 

Vrees is deel van die lewe; dis deel van elkeen van ons lewens.  Ons kan almal seker vandag baie verhale vertel waar ons vrees ervaar het.  Dit kon een dramtiese intense situasie gewees het, of iets wat geleindelik al sterker geword het, en meer intens.  Soms is die vrees so ‘n vrae bewussyn soos’n donderstrom wat nog ver is, maar weet dit is oppad...

 

Hoe dink jy oor die hantering van vrees?  Hoe voel jy daaroor dat jy soms bang of bevrees is? Dink jy dit is normaal en goed of, dalk voel jy mens is nie veronderstel om so bevrees te wees nie.  Of wens jy. Jy kan soos ‘n kat wees wat ewe rustig is, en dan as die gevaar kom, skrik en dan blykbaar al die vrees kan laat staan en ontspan? Is vrees jou vriend of jou vyand?  Mag ‘n Christen bang wees in die lig van Matt 6:25?

 

Vrees het groot invloed op jou lewe !!!  Hoe jy vrees hanteer het ‘n invloed op jou selfbeeld, keuses, energie, intimitiet, waagmoed en ook invloed op jou woede!

 

In vele psalms word vertel van die intense vrees wat die digter beleef. LEES Ps 55:2-6 oor die intensiteit van vrees.  Soms is dit vrees vir ‘n fisiese bedreiging, soms is dit angs oor emosionele geweld van ander, selfs agv geestelike worsteling.  Regdeur die psalms ontmoet ons gelowiges met vrees...

 

Selfs Jesus beleef intense vrees in Getsemane: “ Ek voel doodsbenoud”.  Paulus skryf in 1 Kor 2 dat hy na die Korintiers gaan met vrees en bewing!

 

LUISTER

 

Dit lyk dus asof ons nie maar net vrees doodgewoon as verkeerd en ongesond kan afwys nie.  Vrees is dus nie net iets wat net oorwin, geelimineer of onderdruk moet word nie.  Vrees moet eers na geluister word!

 

Baie ervaar vrees soos ‘n rooi verkeerslik, eintlik nie iets wat ek mag ervaar nie.  Iets wat sleg is vir my.  Maar VREES het ‘n Boodskap!  In so mate dat gesonde vrees wel ‘n vriend kan wees wat jou met wysheid kan beskerm! 

-       Maak jou bewus van gevaar en skerp jou op in bedreiging

-       Laat jou voorberei vir besonder groot uitdaging

-       Keer jou om dinge te doen wat nie tot jou voordeel is nie

-       Dit help jou om die lesse van die verlede te onthou.

 

Wanneer jy net teen jou vrees veg sonder om eerlik daarna te luister maak jy dit net egter en groter.  Jy moet luister na wat jy voel want dan kan jy ‘n proses volg om te sif tussne wat dr Andrew Weil noem “Bad Worry” and “Good Worry”.  Daar is gesonde vrees/bekommernis en ongesonde tipes vrees!

 

Mense loop soms jare met vrese sonder om mooi daarna te luister.  Daar is wysheid daarin wat jou bv kan lei om iets uit verlede uit te sorteer en te transformeer.  Solank jy dit nie doen nie sal vrees jou boodskapper van binne wees wat jou herinner dat dit nog nie in die lig gebring is nie.

 

Die Bybel verstom my gereeld.... Maar weer eens in die voorbereiding vir die preek:

Boek uit medies wetenskaplike hoek van dr Andrew Weil sê basies daar is goeie en slegte vrees, jy moet onderskei deur te kyk wat jy kan verander en waaraan jy nie kan verander nie.  Dan moet jy daarop reageer deur visioenering, nuwe perspektief, nuwe prentjie te vorm!

 

Duisende jare gelede skryf ps 131 v1: Daar is dinge wat jy nie oor beheer het nie, en dat jy jou nie daaroor moet bekommer nie.  Dan gee hy ‘n prentjie van ons op God se skoot... God as Moeder.  Hierdie nuwe visie (verbeeld-ing) bring klamte en rus.  Maar dit help jou ook om aktief sensitief te wag op God!

 

Ons kan nie maar net vrees as vriend sien nie.  Daar is ook vrese wat tot rus moet kom!

 

Die bekende gebed van Reinhold Niebuhr help ons om te onderskei:

God gee my die kalmte om te aanvaar wat ek nie kan verander nie,

die moed om die dinge te verander wat ek kan

en die wysheid om die verskil te ken

 

Dit kan dus help nadat jy eerlik na jou vrees geluister het vrese indeel volgens die Psalm:

1 Waarvoor is ek bang waaroor ek geen invloed het nie

2 Waarvoor is ek bang wat ek wel ‘n invloed het

3 Waaroor is jy onseker of jy invloed het.

 

Ek nooi jou om vanmiddag te gaan sit en jou vrese te ontmoet en so in te deel.

 

Kan NIE verander

x/10

Onseker

x/10

KAN

Verander

x/10

Land ekonomie 5

Misdaad 7

....

Skool afrigter  6

...

Vriendskappe  4

Gesondheid 3

...

 

 

Luister DIEPER na werklike vrees agter die oënskynlike vrees!, Reframe, Feite. Erken waaroor dit eintlik gaan en dink, praat met ander, bid. Vbe: Finan., Toespraak

 

LIG

 

Nadat jy geluister het na jou vrees bring dan jou vrese in die Lig!  Ps 27:1 doen presies dit: Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?

 

Die proses van vrees werk baie keer om jou verbeelding in te span om ‘n situsie te teken wat kan ontvou.  Ek kan dalk al my geld verloor, ek dalk dalk erge siekte kry, my verhouding kan dalk skeefloop en dan borduur jou gedagtes die idee verder met kleure en emosies tot jy ‘n duidelike prentjie van vrees kan kry en ervaar!... tot jy gil!

 

Regdeur die Psalms is dit so interessant dat die digters die leser se gedagtes met nuwe prentjies vul as wat hulle in hulle gedagtes het.  Visualisering van ‘n dieper of groter waarheid.   Die tekste sien God wat die Beskermer is en ‘n Redder en duisternis oorwin.

 

As jy jou vrese aan die toets van die waarheid en feite onderwerp sal dit baie maal sommer in die niet verdwyn of beduidend verklein!  Die Lig verdryf die Donker.

Wanneer jy jou vrese in God se teenwoordigheid bring, bring dit nuwe perspektief.

 

 >>>>Videogreep uit  Mr Holands Opus : sien hoe visualisering vrees verdryf...  Sien die video by die Media deel van die webblad.

 

Ps 131 se prentjie/visualisering byvoorbeeld: is dié van ‘n moeder met ‘n baba op haar skoot.  Jy word genooi om eers jou vrede te sien en in die oë te kyk.  Dan met afhanklikheid in God se arms oor te gee!!!  Onthou die vorige preek oor die Drie-eenheid waar jy genooi is om enige saak in die kragveld van die drie-ege God te bring... Kyk wat gebeur as jy dit doen!

 

Die vader van die leuen –spook beelde van more/ vrees/ woede/ skuldgevoelens – dit wat jou van jou vreugde beroof. Skep innerlike kwaad en vretende lewenskanker.

 

Hier is die ding van die goeie nuus – om die lig te kan binne gaan, kan ons nie anders as om in die lig eers gekonfronteer te word met die valsheid van ons eie versinsels en misvormde en misplaasde menswees nie.

 

Lees Ps 46:2-4, 8-12

 

God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela....

Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring: die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur. Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting. Sela

(Psalms 46:8-11)

 

Ongesonde vrees kan jou pootjie!  Vrees jou menswees steel en benadeel!  As jy chronies in vrees lewe sal dit jou liggaam benadeel, jou denkvermoeë en emosionele kapasiteit. Jou liggaam wys tekens: Kopseer,maagkrampe, duisligehid, maagswere, nekstyfheid, hart krimp ineen, palms sweet, sukkel met asemhaling, rugpyne en baie ander gevolge...

 

As vrees jou oorneem dat nie dokter of tandarts toe wil gaan nie, jou so vul dat jy nie praat of verhouding kan bou nie, nie kan sê wat gesê moet word nie,ensv dan is vrees jou vyvand! Vrees agv ervaring van iets in die verlede kan jou hele wese oorneem

 

Ons primitiewe brein is geprogrammeer om te VEG of VLUG in gevaar. Hoër vorm van denke  word dan onderdruk. Dis hoekom erge vrees jou kreatiwiteit onderdruk, jou dinge laat vergeet en keer om goei oplossings te kry.  Als gaan net oor fisiese oorlewing. Die primitiewe brein sorrg dat belangriskte funksies van die liggaam bly werk, soos jou hart en longe...  Maar dit kom teen ‘n koste.  Vrees is ook ‘n bron van so baie emosies: Woede, skuldgevoel, jaloesie, depressie ensv

 

Maar dit kan deur die hoër vlak breinfunksie uit ander hoek benader word.

 

Hierdie soort vrees pas by Franklin D. Rooseveld in 1933 se bekende aanhaling:

“We have nothing to fear but fear itself!”

 

Waarvoor is jy soms werklik bang?  Luister eers met oop gemoed en bring jy dit in die tenwoordighied van die Lig!

 

LEEF!

 

Hoe leef mens, jy en ek, elke dag met vrees saam?  As vriend en vyand...

 

Daar is ‘n paar benaderings wat mense breedweg in hulle lewe volg om vrees te hanteer:

 

-       Leef so in vrees dat jy minimale risiko beleef en verklein jou lewe en blootstelling, verhoudings en menswees. Mens is bang vir konfflik, mislukking, intimitiet, avontuur, verwerping en mislukking en dit neem jou oor!!! Jy kruip in jou dop en sien die wêreld as gevaarlike plek waar ek nie my voet in wil sit nie.

 

-       OF jy is gewillig om meer angstig te word, leer uit vrees wat hy wil laat leer maar neem beheer van jou vrees!  Leef dan voluit!

 

-       OF Probeer vreesloos leef soos James Bond... tot jy eendag besef nie lewe is nie ‘n film waar die held(jy!) altyd wen nie.  Daar is ook gevare en beserings.  As jy vreesloos leef sal jy ook ander positiewe emosies onderdryk soos omgee, liefde, vreugde ensv. As jy na die films kyk, lyk dit of ons eintlik alles in die lewe soos helde moet hanteer wat nie vrees ervaart nie.   Rambo, Superman en andere stap vreesloos ‘n gevaarlike situasie tegemoet.   So “poker-face” gesig wat geen emosie toon nie word baie keer as die ideaal voorgestel.

 

Die hantering van vrees is daar nie net 6 wonderlike stappe en als is reg nie maar

-       Jy kan beweeg in die rigting van minder vrees en meer kalmte, liefde en vrede

-       Dinge wat kan help terapie, meditasie, humor, vreinde, kreatiwitiet, joga, tuinmaak, geselskap, oefening, lees, musiek... maar gee quick fix!

 

Kernvraag is leef jy in huis van VREES of huis van LIEFDE? Wat is jou kernmorivering vir jou lewe...  Doen jy jou werk, jou verhoudinges, alles gemotiveer deur liefde of duer vrees?   Ps 27:4

 

As kind bevrees in ‘n winkelsentrum is en die ma vat hand sy/haar gaan die vrees lê.

 

Waar liefde is is daar geen vrees nie.  Dis die ervaring van God se nabyheid....

 

Vrees maak mense toe om nie verhoudings te bou nie.  Liefde maak ons oop!

 

Wat is dit wat jou groot uitdagins van vrees is?   “Face the giants!”

 

Gaan met God die groot dinge tegemoet: 55:19!!!

 

Ons laat dit soms groter lyk! God is groter en by ons.

 

Vrees elke dag:

Nag, Diewe, Moordenaars, Motorkaapers, Eksamens, Aanbiedings, Egskeidings, God Duiwel, Skool, Onderwysers/skoolkinders, Werk, Gesondheid, Rentekoerse, Werkgewer, Toekoms, Dood, mislukkings

 

Selfs die vrees vir die dood!

 

Heb.2:  Dit het Hy gedoen…

15     om hulle wat uit vrees vir die

       dood hulle hele lewe lank

       in slawerny was, te bevry.

 

Luister, Lig, Lewe!

 

SLOT

 

>>>>> Lied van Libera.... Ridders van ouds wat teen drake moes veg.

 

When a knight won his spurs in the stories of old
He was gentle and brave he was gallant and bold
With a shield on his arm and a lance in his hand
For God and for valour he rode through the land

No charger have I, and no sword by my side
Yet still to adventure and battle I ride
Though back into storyland giants have fled
And the knights are no more and the dragons are dead

Let faith be my shield and let joy be my steed
Against the dragons of anger the ogres of greed
And let me set free with the sword of my youth
From the castles of darkness the power of truth

 

 

 

GEBED

 

Gebedeboek 3 Desember

 

Sang as voortsetting van gebed

 

Lb 23 (Totius v 2,3)

 

Verootmoediging:

 

STILTE

 

Geloofsbelydenis

 

DANKOFFERS

 

Slotsang:

 

LB 525:1,2,3

 

Seën: (Ierse seën gelees deur Roma Downing)

 

May the blessing of light be upon you,

light on the outside and light on the inside.

With God's sunlight shining on you,

may your heart glow with warmth like a turf fire that welcomes friends and strangers alike.
May the light of the Lord shine from your eyes like a candle in the window,

welcoming the weary traveler.
May the blessing of God's soft rain be on you, falling gently on your head,

refreshing your soul with the sweetness of little flowers newly blooming.
May the strength of the winds of Heaven bless you,

carrying the rain to wash your spirit clean, sparkling after, in the sunlight.
May the blessing of God's earth be on you and as you walk the roads,

may you always have a kind word for those you meet.


May you understand the strength and power of God in a thunderstorm in winter,

the quiet beauty of creation and the calm of a summer sunset.
And may you come to realize that insignificant as you may seem in this great universe, you are an important part of God's plan.


May He watch over you and keep you safe from harm.

 

AMEN  (Geen Gemeente amen sang: Orrel begin speel)

Views: 2038

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2020   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service