WELKOM!

WEBBLAD SITKAMER EREDIENS #1:

Onderaan vind jy die webblad sitkamer erediens.

Ander opsies is ook beskikbaar:

Of volg die erediens op teks in  HUISKERK_in_WORD of HUISKERK_in_PDF  (Geen video) 

WEBBLAD SITKAMER EREDIENS 1:

INLEIDING EN VOORBEREIDING

 

* Nadat die video begin speel het, klik op die blokkie regs onder om volgrootte te speel.

Kry asb die volgende vooraf gereed:

Stuur die skakel/pdf na almal se selfone wat by jou is. Gebruik ook  jou rekenaar of SlimTV deur te gaan na die webblad www.nglynnwood.co.za)

 

* Gesels of dink oor watter vorm van groet jy verkies om te gebruik in plaas van kontak?

(Natuurlik is daar nog een opsie, om met jou hand op jou hart te buig)

 

STILTE EN INTENSIE

 

* Maak ‘n tyd vir stilte.  Tydens die stilte raak ons eers net bewus van wat tans met jou gebeur. 

- Watter gedagtes en emosies is prominent? 

- Watse sensasies beleef jy in jou lyf?

- Wat is jou diepste behoefte?

 

Stel jou intensie om oop te wees vir die teenwoordigheid en werking van God.

 

KERS AANSTEEK

 

* Steek gerus nou ‘n kers aan met wakker bewussyn wat die hele proses diep inneem deur jou sintuie. Luister na die klanke, kyk noukeurig na die vlam en ruik die rook .

 

Lees of sê die volgende woorde hardop:  Joh 1:4-5  In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.  Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

 

Dink vir ‘n oomblik na oor die betekenis van die lig. 

* Gesinne/paartjies kan met mekaar deel wat by jou opgekom het tydens proses.

 

VOTUM

Kom na ons, God van vrede.

Kom met u genesing en u versoenende krag.

Kom, sodat vrees verdryf kan word deur die liefde;

sodat wapens vervang kan word met vertroue;

sodat geweld vervang kan word met sagmoedigheid;

Kom na ons, God van vrede.

 

Kom na ons, God van geregtigheid.

Kom met u regverdige oordele én met u genade.

Kom, sodat ons die uitroepe van die verdruktes in elke land mag hoor;

sodat ons die lyding van die armes in ons eie land mag sien;

sodat ons sal terugkeer na die weg van geregtigheid en medelye;

Kom na ons, God van geregtigheid.

 

Kom na ons, God van liefde.

kom met u grenslose sagtheid en goedheid.

Kom, sodat ons U sal sien in die mense van elke bevolkingsgroep en kultuur;

sodat ons U sal aanraak in die eensames, die wat hartseer is, die wat verwerp voel;

sodat ons ‘n gemeente sal wees waar mense kan tuiskom omdat ons omgee.

Kom na ons, God van liefde.

 

Kom na ons, God van eenheid.

Kom genees ons met u vergifnis en genade.

Kom, en maak ons getuies van u versoening in ons verdeelde wêreld;

sodat ons rondom die tafel van Christus mag vergader as een volk van God;

sodat ons een kerk, een geloof, een Here kan bely;

Kom na ons, God van eenheid.

Kom na ons, God van hoop.

 

Kom na ons met u beloftes,

kom met u ontsagwekkende teenwoordigheid.

Kom, sodat ons u getrouheid deur die geslagte heen kan bewonder,

sodat ons die nuwe dinge wat U vandag onder ons doen kan vier;

sodat ons u pelgrimsvolk kan wees op reis na u Koninkryk.

Kom na ons, God van hoop.

 

SEËNGROET

 

Aan almal wat soms vrees, bekommernis, angs en spanning beleef....

Genade en vrede vir julle in oorvloed van God die Vader, Seun en Heilige Gees.  Amen

 

LOFSANG

 

Luister na die lied en woorde wat ons op 2 Maart in die erediens gesing het:

1Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans
om die mense te verlig tot die hele wêreld kan sien
U is die lig. Mag u lig, Heer, deur ons skyn.

Balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense
met hul seer tot die hele die wêreld kan sien
dat U genees. Mag U troos, Heer, deur ons bied.

4 Heer, u Woord gee hoop aan die nasies;
'n hartvol hoop om die volke te verbly
tot die hele wêreld kan glo dat U bevry.
Mag U hoop, Heer, deur ons gee!

5 U is Koning, Heer, oor die aarde.
Die mense vra na u wil om U te eer
tot die hele wêreld kan juig dat U regeer.

Laat U ryk, Heer, in ons kom!
Laat U ryk, Heer, deur ons kom!
Laat U ryk, Heer, oral kom!

KINDERMOMENT OOR DIE KORONA-VIRUS

 

Kyk en volg die uitdeelstuk oor die Korona-virus.  Fokus veral op bladsy 3 waar ons met mekaar deel wat die emosies is wat die virus by ons losmaak. (Volwassenes gerus ook)

 

Bevestig aan mekaar dat ons na mekaar gaan omsien.  Soos ‘n familie na mekaar omsien, is die gemeente ook geroep om na mekaar om te sien.

Kan julle dink aan mense wat dalk ‘n gebed, oproep WattsApp boodskap of  videobel nodig het? * Doen sommer nou ‘n gebed vir hulle.  Onderneem om dan na die erediens op ‘n veilige manier kontak te maak met mense wat na jy geroepe voel om na uit te reik. Skryf dit sommer neer.

 

GEBED:  “Koninkrykslitanie”

* Besluit wie die “Voorganger” deel lees en wie die “Gemeente-deel” lees. (Dalk lg deur ‘n kind)

 

Voorganger: In alle plekke van konflik …

Gemeente:   Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat honger ly …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elke daklose …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat wanhoop …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat siek is …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elke dokter en verpleegster …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elke politikus …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elke slagoffer van geweld …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat bekommerd is oor hulle finansies …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat in pynlike verhoudings is …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat sukkel met depressie …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat eensaam is …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat vrees ervaar …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van elkeen wat ver van u af voel …

G:       Laat u koninkryk kom.

V:       In die hart van die hele wêreld …

G:       Laat u koninkryk kom.             Amen.

 

SANG:

Soos ‘n wildsbok wat smag na water , smag my siel na U  O Heer

U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer

U alleen is my bron van krag, In U teenwoordigheid wil  ek wag

U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer

 

SKRIFLESING: PS 55 & 56 (*Iemand lees die teks)

 

Ps 56:1-13  Vir die koorleier: op die wysie van "Die duif in die hoë bome". Van Dawid. ‘n Gedig, na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. (56:2) Wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand.  (56:3) Vroeg en laat jaag my teëstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste.  (56:4) Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U.  (56:5) In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n blote mens aan my doen?  (56:6) Hulle vergal my lewe gedurig met beskuldigings teen my, al hulle bose planne is teen my gerig.  (56:7) Hulle lê op die loer en hou my dop, hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood.

(56:8) Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie! Laat u toorn hulle vernietig, o God! 

(56:9) My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken.  (56:10) Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet ek: God is aan my kant.  (56:11) In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys,  (56:12) in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan ‘n mens aan my doen?  (56:13) Ek moet my geloftes aan U nakom, o God, ek wil U met dankoffers betaal,  (56:14) want U het my van die dood gered, my voet nie laat struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien.

BOODSKAP

   

KORT HOOFPUNTE VAN DIE BOODSKAP:

 

* Kry die volledige meer uitgebreide preekteks in WORD hier

 

Edvard Munch “The Scream” / “Die Gil: Die storie agter die skildery lui dat Munch en twee vriende gaan stap het.  Ewe skielik was daar twee deurdringende klanke wat van weerskante van die pad opgeklink het.  Dit was klanke van vrees, histerie en diep ontsteltenis.  Dit was so erg, nie net in volume nie, maar in emosionele intensie, dat die hoorder sy ore moes toedruk om te probeer oorleef.

 

VREES het ‘n Boodskap 

 • Maak jou bewus van gevaar en skerp jou op in bedreiging
 • Laat jou voorberei vir besonder groot uitdaging
 • Keer jou om dinge te doen wat nie tot jou voordeel is nie
 • Dit help jou om die lesse van die verlede te onthou.
 • Om versigtig op te tree ter wille jouself en ander!

 

Die Psalm is ‘n lied wat gesing moet word op die Wysie van Duifie in die Bome.(v1)

Die teks se antwoord is nie so seer die bevryding van vrees nie, maar om by God te skuil met jou vrese en al.

 

(Ps 56:9) My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan hulle opgeteken.  “...put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?”

 

The only appropriate response to fear is COMPASSION / LOVE!  Liefde verdryf vrees! Die sterkste krag teen VREES is LIEFDE!  Die enigste pad uit die vrees, is deur die vrees: kyk dit in die oë en voel dit, en bring die vrees in die lig van God se liefde en genade.

 

WAT SIEN JY?  Koronavirus... en merk die verskil as jy ook wit agtergrond sien.

 

 

sien die virus en die gevaar, maar sien ook die groot wil agtergrond van lig wat lewe gee. God is oral teenwoordig en help ons om meer te sien as nie die probleem of uitdaging.  Ons sien ook die gawes!

PS 56:13 vertel van LIG van LEWE wat ons elke oomblik van ons lewenspad vergesel! Augustinus vertel dat hierdie innerlike lig wat ons het, is die Lig van God self.  Johannes van die Kruis noem hierdie vlam en lig ‘n “very loving light”.

 

VREES is meestal gemik op die TOEKOMS.  God gee alles wat jy nou nodig het!

 

Bring jou die vrees in die teenwoordigheid van God. “Deur gebed en smeking en met danksegging maak jy jou bekommernisse aan God bekend” (Fil 4)

 

Vertrou dat God elke oomblik sal gee wat ons in daardie oomblik nodig het.(v3,4)

Trust in God robs fear of its terror.  Fear of men is mastered by fear of God

LIG en LIEFDE maak ons vry van die mag van vrees!

 

MEDITASIE: 

 

LIGMEDITASIE:

 

INTENSIE

 

Stel jou intensie om oop te wees vir die teenwoordigheid en werking van God in jou vrese.

 

TEENWOORDIGHEID

 

Raak bewus van die grond waarop jou voete rus en die stel wat jou veilig vashou.

Voel hoe jy veilig is in die arms van God soos ‘n liefdevolle Moeder. (Ps 131:2)

 

IN-ASEM

 

Asem die vrese wat jy het in deur met in-aseming die vrees in jou lyf, emosies en binnewêreld te voel.  As dit te veel word. Sak terug in die arms van God in jou stoel.

 

SFEER VAN LIEFDESLIG

 

Raak nou bewus van die sfeer van liefdeslig waarin die vrees nou is.  Jy is in die lewegewende liefdeslig (Ps 56v13).  Laat die lig deur jou skyn en vernuwe soos die beeld van Johannes van die Kruis waar die “very loving light” van die vuur jou hele wese verhelder.

 

UIT-ASEM

 

Blaas nou jou asem uit en laat gaan die vrees in vertroue op GOD wat omhelsend teenwoordig is.

 

BESPREKING/OORDENKING:

 

* Neem die stuk papier en pen en maak tyd om oor die volgende na te dink:

 • Skryf neer wat jou tans bang maak. Vertel vir mekaar ander die erediens met jou deel.
 • Wat is jou verhouding met jou vrese tans? Luister jy daarna, ignoreer jy dit of veg daarteen?
 • Watse effek het die vrese op jou? Watse fisiese tekens voel jy as jy bang word?
 • Hoe gaan jy probeer optree volgende keer as jy besef dat jy bang is of vrees ervaar?

 

GEBED:  (* Doen die gebed hier onder of laat elkeen in hulle eie woorde bid)

 

Here, ons smeek U om ons te bevry van ons

 • vrees vir die onbekende toekoms
 • vrees vir mislukking
 • vrees vir armoede
 • vrees vir verlies en hartseer
 • vrees vir eensaamheid
 • vrees vir siekte en pyn
 • vrees vir ouderdom
 • vrees vir die dood.

 

Here, skenk aan my uit u genade

– lig waar ek net donker sien

– moed waar ek vrees

– hoop waar ek wanhoop

– vrede waar my gemoed storm

– vreugde waar ek hartseer is

– krag waar ek swak is

– wysheid waar ek verward is

– sagtheid waar ek bitter is

– liefde waar ek haat

– vergifnis vir my sonde

– Úself in die plek van mýself

 

Help ons, o Vader, deur u genade, om U alleen lief te hê en te dien. Vervul ons harte met blymoedigheid, moed en liefdevolle vertroue in U deur ons Here en Meester, Jesus Christus.

Amen.

 

 

GELOOFSBELYDENIS:  SPAANSE GELOOFSBELYDENIS:

(Justo Gonzales/Afrikaans: M. Hellferscee-Gerber)

 

LITURG:       Ons glo in God die Almagtige,

GEMEENTE: Skepper van die hemel en aarde;

                     Skepper van alle nasies en kerke;

                     Skepper van alle tale en rasse.

 

LITURG:       Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer,

GEMEENTE: God wat vlees geword het as ‘n mens vir die mensdom,

                     God wat vlees geword het in tyd vir alle tye,

                     God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture,

                     God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping.

 

LITURG:       Ons glo in die Heilige Gees

GEMEENTE: deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend   maak in ons

                     mense en in ons kulture, deur  wie God, die Skepper van alles wat bestaan,

                     aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige gawes ons

                     een liggaam maak: die Liggaam van Christus.

 

LITURG:       Ons glo in die Kerk

GEMEENTE: wat universeel is omdat dit die teken van God se heerskappy is, wie se

                     getrouheid in al sy skakerings getoon word,

                     waar al die kleure saam net een landskap teken,

                     en alle tonge dieselfde lof besing.

 

LITURG:       Ons glo in die Heerskappy van God – die dag van die groot Fiesta

GEMEENTE: wanneer al die kleure van die skepping ‘n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan ‘n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing.

 

LITURG:       En omdat ons glo, verbind ons ons

GEMEENTE: om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie,

                      tot die dag wanneer hoop ‘n werklikheid word.            AMEN.

 

SLOTSANG:  Ons kyk na die lied “U is Heilig” wat tydens ‘n aanddiens twee weke gelede begelei is.

 

SEEN:  (Ierse seën gelees deur Roma Downing) 


Die besondere Ierse seën begin by 1 min 10 sekondes as jy daarheen wou spring:

May the blessing of light be upon you,

light on the outside and light on the inside.

With God's sunlight shining on you,

may your heart glow with warmth like a turf fire that welcomes friends and strangers alike.
May the light of the Lord shine from your eyes like a candle in the window,

welcoming the weary traveler.
May the blessing of God's soft rain be on you, falling gently on your head,

refreshing your soul with the sweetness of little flowers newly blooming.
May the strength of the winds of Heaven bless you,

carrying the rain to wash your spirit clean, sparkling after, in the sunlight.
May the blessing of God's earth be on you and as you walk the roads,

may you always have a kind word for those you meet.


May you understand the strength and power of God in a thunderstorm in winter,

the quiet beauty of creation and the calm of a summer sunset.
And may you come to realize that insignificant as you may seem in this great universe, you are an important part of God's plan.


May He watch over you and keep you safe from harm.

AMEN 

  

NASPEL:

Rolf Rencken het vir ons spesiaal ‘n Naspel opgeneem met ‘n improvsasie van Lied 334:

Dit is opgeneem op die Hauptwerk set van Friesach – Austria. https://piotrgrabowski.pl/friesach/

Terugvoer

 

Dit is die eerste keer wat bogenoemde proses probeer word. Stuur asb vir ons voorstelle aan wat gewerk het en nie gewerk het nie. Ook tegniese uitdagings wat julle beleef het.

 

Stuur asb ‘n foto waar jy/julle erediens hou dan deel ons dit met mekaar!

Lynnwood Gemeente WattsApp  +27 73 659 3440

Lynnwood Gemeente  kerkkantoor@nglynnwood.co.za

AANKONDIGINGS

Meer inliging oor die gemeente: 

www.nglynnwood.co.za

LYNNWOOD LEWENSKUNS BIED AAN:

DEELNEMENDE AANLYN KURSUS

Woensdag 11:00 Laerskool kinders (30 min)

Woensdagaand 19:00 Tieners & Volwassenes

Skryf in met jou naam na 0835406015

 

Oorweeg asseblief biddend 'n dankoffer

 

* Elektroniese Oorplasing:

NG Lynnwood,

ABSA Takkode: 632005,

Tjekrekening nr: 540580014

 

Gebruik asb u Voorletters en Van as verwysing en e-pos bewys aan finansies@nglynnwood.co.za

 

 

* Snapscan  

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service