Erediens 7 September 2014 Die Vyfde seisoen: Die NUWE LENTE

Liturgie 7 September 2014 : Die Vyfde Seisoen: DIE NUWE LENTE

 

Kort Aankondigings:

 • Welkom,

 • Aankondigings na die diens, 

 • Vanoggend RSG opname, gemeente is koor julle koor wat land bedien

Voorspel (30 sekondes)

 

NG Kerk LYNNWOOD Agtergrond

 

Hartlik welkom aan elkeen van julle wat vanoggend saam met die NG Gemeente Lynnwood aan die erediens deelneem.

 

NG Lynnwood is geleë in die voorstad Lynnwood, in Pretoria.   Ons gemeente se leuse is 24/7 Christenwees waarmee ons bely dat ons glo dat die spirituele waarhede neerslag moet vind in die daaglikse lewe van elke Christen.  Ons wil hierdie visie waar maak deur liefde, diens, viering en eenheid. 

 

Die NG Kerk Lynnwood is gestig op 16 Nov 1961 met dr Murray Janson as die eerste leraar.  Die kerkgebou is in gebruik geneem in 1968.

 

Tans het die gemeente 3000 lidmate wat bedien word 4 voltydse leraars, ‘n deeltydse leraar , ‘n deeltydse jeugwerker en toegewyde personeel. Meer inligting oor die gemeente is beskikbaar op die webblad www.nglynnwood.co.za.

 

Die gemeente het elke Sondag drie eredienste met ‘n baie unieke karakter.  By vanoggend se erediens word die orrel gespeel deur ons orrelis dr Riaan Steyn. 

 

Hierdie jaar fokus ons gemeente op Seisoene van Groei waarin ons die rykdom God se gawes in elke seisoen van ons geestelike lewe ontdek.

 

Vanoggend se tema in die erediens is Die Nuwe Lente en ons gaan later in die diens lees uit Jes 11:1-9

 

Kom ons wy ons toe aan die Here met Liedboek 168:3, 2

 

Votum: Skepper, Bron van Nuwe Lewe

 

Skepper, Asem Wind van Nuwe Lewe,

Waai U Lewende Wind van seëninge deur my,

Laat die laaste blare van seer, spanning en sonde afval

Sodat ek leeg en oop voor U kan staan.

 

Skepper, Fontein Bron van Nuwe Lewe

vloei dwarsdeur my lewensare

tot in elke verste spriet

sodat ek sagte groen blare bot.

 

Skepper, Warm Lig van Nuwe Lewe

Skyn U warm sonskynstrale

tot in die koue donker van my wese

sodat ek verlig vernuwe kan her - leef!

 

Skepper, Kunstenaar van die Nuwe Lente

Skilder met u sagte kwas

fyn veelkleurig blommeprag in my

sodat ek net vir U kan pryk!

AMEN

 

Seëngroet:

 

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, 

deur julle kennis van God en van Jesus ons Here

deur die werk van die Heilige Gees!

 

LOF

 

Liedboek 203:1,2,3 Loof die Here al wat Lewe…

 

GEBED: Gebed vir dié in die wêreld  deur Sheila Cussons > Daarna LIED 519:1-3

 

Dat ons leef omdat U leef, is die eerste

van alles wat wonderlik is

‘n Wisselvloei is daar tussen U en ons.

U vloei in ons in en ons in U, en in U word

ons arme vog gesuiwer en vernuwe,

en ons self keer uit U terug in ons in

deur die membraan wat tyd en wêreld is.

Membraan of illusie, so dun is dit, so nie,

so nêrens vir u begenadigdes -

Dankie dat ons wat onsself versteek vir ons naastes

gans oop is vir U en U oop.

Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer

tussen U en ons; dat tyd en ewigheid

mekaar deurdring, nie twee is nie maar een.

Dankie, God, vir dié wonder, waarin die harde seer

wat wereld is, sagter as asem op los en verdwyn.  AMEN

 

LIEDBOEK 519:1,2,3 Wees stil en weet

 

Skriflesing:  

 

Jes 11:1-9 & Jes 35:1-4 (The Message)

 

PREEK

 

 

SKRIFLESING:

 

(Jesaja 11:1-9)

 

‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra.

Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.

Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here.

 

Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie.

Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel.

Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer.

 

Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê, kalwers, leeus en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seuntjies sal vir almal sorg. Koeie en bere sal saam wei, hulle kleintjies sal bymekaar lê, leeus sal gras eet soos beeste. Babatjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange.

 

Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here soos die see vol water is.

 

(Jesaja 35:1-4)  The Message

 

1-2 Wilderness and desert will sing joyously,

the badlands will celebrate and flower—
Like the crocus in spring, bursting into blossom,
   a symphony of song and color.

Mountain glories of Lebanon—a gift.
   Awesome Carmel, stunning Sharon—gifts.
God's resplendent glory, fully on display.
   God awesome, God majestic.

 3-4Energize the limp hands,
   strengthen the rubbery knees.
Tell fearful souls,
   "Courage! Take heart!
God is here, right here,
   on his way to put things right

 

 

PREEK :

 

My Kollega Peet Crous wat ‘n groot belangstelling in die ekologie het, het voor my huis ‘n pragtige seepblinkbaar boompie geplant. Die boom het baldadig en pragtig gegroei tot iemand een aand ongelukkig oor die boom gery het.  Dit het by die stam morsaf gebreek met lelike stekels houtsplinters.  Hy het later gekom en die stam horisontaal afgesny met net ‘n kort ou stompie stam wat bo die grond uitgesteek het.  Ek het die proses maar skepties beskou en gedink dis die einde van die boompie se lewe….eintlik het ek gedink hy moet maar ‘n nuwe boompie pant. 

 

Maar, met die tyd het ‘n wonderlike proses plaasgevind.  Die boompie het brose takkies uitgestoot net onder die plek waar die stam afgesny is.  Die lote het so sterk en welig geword dat mens van ver af nie eers kan sien dat die boom so seergekry het nie. Vandag staan die boom vier en regop vol lower langs al die ander bome!

Nog meer merkwaardig, is daar so paar meter verder aan ‘n droë stomp van ‘n boom wat 7 jaar gelede afgesaag is.  Die afgelope maand het ek egter ‘n vreemde verrassende  verskynsel gesien.  Die wortels het van onder grond so 2 meter van die oorspronklike stam af, ‘n nuwe loot deur die gras laat uitspruit!  ‘n Nuwe boom is ook daar op pad!

 

Israel se stam is morsafgebreek met die ballingskap toe duisende Jode uit Israel weggevoer is na Babel.  Al die invloedrykstes, leiers, sterkstes en jonges is weggevoer.  Dit het na die einde gelyk van die ou klein brose volkie.  Baie in Israel en in Babel het moed opgegee dat daar weer vir hulle ‘n positiewe toekoms kan wees.  Al wat hulle beleef is die pyn, vernedering, gevangenisskap en hunkering.

 

In Jesaja 11 kom skilder dié teks ‘n prentjie van ‘n nuwe begin, ‘n nuwe lente, waar daar uit die afgesnyde stomp van Isai ‘n takkie groei.  Diep uit die wortels word ‘n lewenskragtige loot uitgestoot wat op die ou end sal vrug dra!

 

Kan jy jou dié wonderprentje voorstel? 

Waar jy net ‘n afgesnyde stomp sonder toekoms sien, kom daar ‘n boom met vrug!

Waar jy geen kans op lewe sien nie, kom daar brose bruisende nuwe lewe!

Waar jy die doodsheid van moedeloosheid aanvoel, kom daar ‘n stroom van hoop!

Waar jy net die pyn en teleurstelling ervaar, ervaar die takkie nou ook vreugde!

 

Die Bron van hierdie nuwe lewe word hier baie verrassend aangetoon… die Bron is nie ‘n nuwe tempel, nuwe koning of nuwe stad nie maar die Gees wat in Israel werk!  Die nabyheid van God is die fontein van lewe! God se lewensmakende GEES word oor en oor herhaal wat wys die Here self betrokke is by die nuwe begin.

 

Israel se prentjie van God was met tye dié van ‘n magtige God wat daar ver is, wat jy met sekere optredes en rituele so moet ver kry om in te gryp in die probleem om dan weer later net te onttrek.  God het wel gewoon in die tempel en in die stad Jerusalem.  As jy God soek gaan jy tempel toe.…

 

Maar nou is die tempel platgeslaan en daar is niks meer oor nie. God is verder as ooit.  En vir dié wat nog in Babel sit, is God nog verder!

 

Die teks nooi die Israeliete om hulle Godsbeeld radikaal verander en daardeur die nuwe lewe te ontdek.  Hier lê die geheim van die NUWE LEWE! God is nie net ver weg verwyderd van ons nie, maar sy Gees kom werk van binne af om wysheid en insig te gee, raad en sterkte, kennis verleen en eerbied vir die Here!  Daaruit  ontspring die fontein van lewe wat vrug lewer en vreugde gee.  Dis die Gees wat nuwe lewe skenk en vasgeloopte toekoms oopbreek.

 

Riaan van der Merwe het ‘n baie mooi boekie geskryf oor die seisoene van die siel waarin hy die geestelike seisoene beskryf nl lente, somer, winter en herfs, maar dan, verrassend ‘n vyfde seisoen:  Die Nuwe Lente!

 

Hierdie vyfde seisoen van Nuwe Lente is ‘n seisoen van herontwaking!  Dié fase groei uit die ervaring van ‘n tyd van intense worsteling:

 • Brueggemann wys die drie fases in die geestelike lewe van die Psalms digters aan: Eers is daar die rustige oriëntasie fase, dan kom die uitdagende disoriëntasie tydperk, waarop die “reoriëntasie” volg. 

 • Marcus Borg wys ook op drie fases: voorkritiese naïwiteit, dan die kritiese tydperk, waarop die post-kritiese aanvaarding volg.

 • Paul Ricoeur praat van ‘n “tweede naïwiteit” wat anders is as die eerste naïwiteit.

Na ‘n tydperk van pyn en worsteling kom daar vrug en groei.  Iemand het dié proses met ‘n gedig probeer beskryf deur die word bloei wat aan die een kant die pyn van seerkry beteken maar ook die bloei van nuwe lewe in ‘n blom:

 

Bloeiseisoen

bloei blomme

bloei, bloei

voor bloei, bloei

voor groei, bloei

 

Elkeen van ons het tye in die lewe van intense disoriëntasie, verwarring, wanhoop, diepste hartseer, uitsigloosheid en ervaring van doodsheid. Ons sink dan weg in die moras van negatiwiteit.  Voel of jy nie kan uitkom nie en verval in moedeloosheid. Daar is soveel gebeure in die lewe wat ons lewe teen die stam afsaag:

 • As jy jou beste maat, gesinslid of familielid aan die dood moes afstaan

 • Ander ervaar weer intense disoriëntasie ogv die kritiese vrae oor God wat ons nie voor antwoorde kry nie…

 • Daar is ook dié wat in die deur die kerk so seergekry het dat dit hulle van die Lewegewende stam afgesny het…

 • Aag, daar is sommer net diep teleurstellings en mislukkings wat ons grondig ruk.

 • Sonde steel ook jou lewe, maak jou blind vir jou verbintenis met God, sny die fonteine van lewe en krag af!  Dit keer dat mense hulle lewensdoel kan bereik. Die ergste van die sonde is dat God sy kinders mis.  Dat sy Vaderhuis leeg word sonder kinders om die vaderhart te verbly! 

Die impak van dié fase van disoriëntasie is dat jy afgesny voel van die lewe. Geen lewensap, energie en vitaliteit kan jou lewe vul nie.   Daar is ‘n vorm van diskonneksie met God.  God voel ver en weg….maar jy voel ook selfs ver van mense om jou en verbintenisse lei skade. Op die ou end voel mens soms selfs van jouself afgesny… Letterlik ontwortel…van alles.

 

Maar, Winter het nie die laaste woord in die verhaal van ons geestelike groei nie. God se Gees werk in ons sy ontvriesingsdinamiek wat altyd weer sorg dat daar ‘n nuwe lente is. God begin altyd weer nuut met ons.

 

Vir mense wat so afgesny voel nooi die teks jou om God se Gees as Bron van die Lewe in jou te ontdek!  Van die begin af het die Gees op onmoontlike plekke lewe geskep.  In Genesis sweef die Gees oor die chaos van die ongevormde aarde en kom skep dan die lewe daarop!  Deur die eeue het die Gees van God lewe laat groei waar daar oënskynlik geen kans tot lewe is nie.  Hoe intens jou fase van winter en disoriëntasie is, God  maak die onmoontlike moontlik maak deur ‘n nuwe sagte takkie te laat groei uit die oënskynlike doodsheid!  Blom in die teenwoordigheid van God deur wie ons leef, bestaan en beweeg!

 

DIT GAAN OOR NUWE PRENTJIE VAN GOD!  God is nie maar net daar ver nie, maar intiem naby ons, binne in ons.  Die TEENWOORDIGE…. Ons moet die soeke na die antwoord iewers buite ons laat vaar en ontdek waar God is:  Binne-in jou!  God se Gees gee ons al die kosbare gawes wat ons nodig het om te leef en te blom en vrug te dra. (2 Petr 1:4) 

 

Waar is God vir jou? Nou? Is God ver of weg?  Is die enigste manier om God naby te ervaar om deur godsdienstige rituele as’t ware God se arm te draai dat hy asb tog net sal ingryp? Wanneer jou beeld van God verander, en jy weer die lewende water van God deur jou lewe laat vloei, blom die Nuwe LENTE!

 

Waar die eerste lente ‘n naïewe, uitbundige optimisme weerspieël, is die Nuwe Lente die lewe wat te voorskyn kom uit die winter, in die woestyn, uit ‘n afgebreekte stomp en wat nuwe lewe laat deurbreek.  Hierdie Nuwe Lente vertoon ander trekke as die eerste Lente: daar is ‘n groter erkenning van my broosheid, beperktheid. Jy ervaar nog dieper hoe lief god jou het God en hoe diep afhanklik jy van God is.   In dié seisoen blom ‘n voortdurende gemeenskap met God asof jy op God ingeënt is.  So persoon se lewe blom van oorvloedige liefde vir ander mense en hulle investeer in ander se groei. Daar kom ‘n vryheid wat jou in staat stel om om te “laat gaan”(let go) om op die essensiële te kan fokus. Die lewe van iemand in dié seisoen is vol dankbaarheid en openheid teenoor God.

 

JEs 35:1-2: The Message

 Wilderness and desert will sing joyously,

the badlands will celebrate and flower—
Like the crocus in spring, bursting into blossom,
   a symphony of song and color.

Mountain glories of Lebanon—a gift.
   Awesome Carmel, stunning Sharon—gifts.
God's resplendent glory, fully on display.
   God awesome, God majestic.

Eie inspanning alleen kan nooit ons wintertye verander na lentetyd toe nie, net God se Lewegewende Gees kan. Baie mense ervaar ‘n geestelike droogte en hunker na ‘n diep lewegewende stroom in hulle binneste.

 

 ‘n Wonderlike jong getroude vrou met kinders is ‘n rukkie gelede oorlede aan kanker.  Iemand het hierdie gedig geskryf vir haar man wat intense ontworteling beleef het:

 

Seisoene

 

Lente het gegaan

hoe sal ons dit ooit verstaan?

die gemis tsoenamies, onbeskryflik..

my hart elke sel bloei uit, bloei leeg

saam met jou

jou pyn, is my pyn

jy en sy was vleesverbonde

ek weet van winter in jou

die seisoen het heeltemal te vinnig, onverwags gedraai

ek wens, ek wéns so onbeholpe

ek kon haar nou vir jou gaan haal

jou lewe weer lente-vol maak

maar nou begryp ek:

ons is vir mekaar gegee

deur Sy hand verbind

‘n kruisgegewe kind

Hy gee ‘n nuwe lente

die bloeisels alreeds daar

‘n ander, nuwe soort lente

dis deel van Sy soene

 

Wanneer die nuwe lewe in jou lewe instroom sê die teks is daar twee interessante gevolge in jou lewe: Die eerste is dat God deur jou sy droom van ‘n nuwe samelewing waar maak en dat daar ‘n fontein van vreugde in jou ontspring.

 

Die droom van God wat hier geteken word is nie ‘n prentjie van  die hemel of paradys nie, maar van ‘n nuwe herstelde samelewing waarin harmonie heers!

 

Die samelewing word ‘n plek waar brose en geringe mense veilig is! Selfs die mees geringe, die mees brose en weerlose is veilig want die een met mag sal met reg en geregtigheid optree. Iemand wat besef dat sy/haar posisie, mag en/of invloed 'n gawe uit die hand van God is, sien die groot verantwoordelikheid wat dit inhou raak en laat hom/haar deur die Gees van die Here lei. Die Gees van die Here lei mense om in kennis, met trou en in geregtigheid met mekaar om te gaan. Ons besef ons word deur die Gees toegerus om deur gawes van Gees en veral ‘n verskil te maak!

 

Die beeld is deurgaans waar die sterkes hulle mag en invloed gebruik om die kleintjies en broses te beskerm!   Net soos wat God homself deur sy Gees gee, word dit die styl waarmee mense in die nuwe herstelde samelewing leef. Ons word opgeroep om die droom te deel en waar te maak: in kerk, skool, werk en gesin.

Jimi Hendrix het gesê: When the power of love overcomes the love of power,

The world will know peace.

 

Nuwe Lente neem jou nou op ‘n pad wat nie oor jouself gaan nie.  Dit gaan nie oor my mooi blommetjie en my groen blare nie maar oor die droom van God vir die wêreld.

 

Dink bietjie na hoe mense wat in die samelewing se oë of hulle eie oë gering geag word, by jou voel.  Voel brose mense veilig by jou?  Mense wat uitgeskuif is of verwerp is, geëtiketteer word, die armes, dié sonder ‘n stem... Gebruik jy jou vaardighede en gawes dat hulle veilig voel en bemagtig word?

 

Dit is wat God met jou doen.  God is nie ver nie maar kom naby aan jou sodat jy in jou broosheid en swakheid bemagtig kan word!

 

Die profeet se beelde in hierdie gedeelte is nie 'n terug gryp na die ideale "beter" verlede nie. Dit beteken ook nie dat dit so, soos hy hier beskryf, ‘n hunkering na die paradystuin vóór die "sondeval" nie (Gen 2-3).  Dit is om met volle erkenning van die wonder en afgesnyde toekoms ‘n nuwe lewe in God te vind. Omdat ek nou my eie broosheid ontdek en aanvaar het, kan ek ook nou broos en sterk wees vir ander.  

 

Kyk net weer eens hoe die beweging van die omvattende heling in God se oë die herstel is van verbintenisse.  Die konneksie met God word herstel maar ook die konneksie met mense en met die lewe en wêreld.  Teenoor die tydperk van doodsheid waar konneksies verbreek word, word konneksies hier weer verbind ,met God, mense en jouself.

 

Israel moes egter jare wag vir die profesie om waar te word tot JESUS kom

 • Jesus is die brose loot uit stam van Isai wat die brose wêreld inkom as brose vir die broses! 

 • Hy kom as “wounded healer” wat self broos is, gewond is.

 • Die  Gees rus op Hom wat Hom in staat stel om nuwe wêreld te skep!

 • Hy staan op vir die broses: vroue, samaritane, tollenaars, sondaars, mense met slegte reputasie, randfigure; selfs moordenaars! 

 • Jesus bring ‘n nuwe orde tot stand waar die broses veilig is!

   

  Eendag het 2 mense saam diamante gedelf.  Toe kom hulle op 'n groot fonds diamante af!   Hulle was so opgewonde!!!  Maar hulle besluit toe om die fonds geheim te hou sodat ander mense dit nie daar kan kom vat nie.  Hulle is toe huis toe.  Die volgende dag het ‘n groot groep die delwers agter hulle aangeloop om te kyk waar gaan hulle delf.  Dadelik het die een delwer vir die ander gesê hoe kon jy vir die mense sê waar die diamante is?!!  Nee, maar ek het nie!  Maar as jy dan nie vertel het nie, hoekom volg hulle ons?  Kom ons vra hulle.  Hoekom volg julle ons?  Ons weet julle het die diamante gekry!   Maar hoe weet julle dit, ons het niks gesê nie?  O, ons weet julle het iets wat ons nie het nie.   Julle lewe was skielik anders!  Julle praat anders, stap anders, kuier anders.... ons kan sien julle het die skat gevind het!!!

   

  Die gedeelte eindig(v9) waar ‘n fontein van Vreugde ontspring wat nuwe lewe gee.

  Die Grootste skat van alle tye is in ons: Die Fontein van Lewe: Die Gees van God!

  GEBED  Gee my nuwe lewe!   Groot Gebedeboek bl 301 Charles Haddon Spurgeon

   

  Here, beëindig hierdie doodsheid in my siel,

  gee weer nuwe lewe in my geestelike lewe.

  Hoe ek òòk al na nuwe lewe verlang,

  kan ek nie self my gees opgewek kry

  uit die doodsheid waarin dit beland het nie . . .

  Maar Ú kan, o Here, U wat die opstanding en die lewe is.

  Niks is vir U onmoontlik nie.

  Ek het U krag nodig om my nuut te maak:

  die sprankel van u liefde,

  die helder strale van u genade,

  die sagte lig van u aangesig;

  u barmhartigheid, u vrede, wysheid en geregtigheid –

  dít is die Sewester wat my die pad sal wys uit die donker woud

  van wanhoop en geestelike donker.

   

  O Here, ek ly baie onder my sonde,

  onder my swakheid wanneer versoeking my teister –

  hierdie dinge is die bleek sterre van my geestelike winter.

   

  O Here, laat u nuwe lente kom!

  Maak dit lente in my siel.  AMEN

   

  SPAANSE GELOOFSBELYDENIS

   

  LITURG:       Ons glo in God die Almagtige,

                          Skepper van die hemel en aarde;

                          Skepper van alle nasies en kerke;

                          Skepper van alle tale en rasse.

   

                          Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer,

                          God wat vlees geword het as ‘n mens vir die mensdom,

                          God wat vlees geword het in tyd vir alle tye,

                          God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture,

                          God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping.

   

                          Ons glo in die Heilige Gees

  deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak 

  in ons mense en in ons kulture,

  deur  wie God, die Skepper van alles wat bestaan,

              aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word,

  wie se oneindige gawes ons een liggaam maak:

  die Liggaam van Christus.

   

                          Ons glo in die Kerk

  wat universeel is omdat dit die teken van God se heerskappy is,

  wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word,

                          waar al die kleure saam net een landskap teken,

                          en alle tonge dieselfde lof besing.

   

                          Ons glo in die Heerskappy van God – die dag van die groot Fiesta

  wanneer al die kleure van die skepping ‘n harmonieuse reënboog sal vorm,

  wanneer alle mense sal deelneem aan ‘n vreugdevolle feesmaal,

  wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing.

   

                          En omdat ons glo, verbind ons ons

  om te glo vir hulle wat nie glo nie,

  om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie,

  om te droom vir hulle wat nie droom nie,

                          tot die dag wanneer hoop ‘n werklikheid word. 

                          AMEN.

   

  Slotlied:

   

  Lied 509:1,2,4 Op berge en in dale

   

  SEEN

   

  Die Here is voor jou om die pad vir julle gelyk te maak

  Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou

  Die Here is agter jou om die aanvalle van die vyand af te slaan

  Die Here is onder jou om jou te dra as julle mag val

  Die Here is rondom jou om jou te beskerm

  Die Here is bokant jou om jou te seën;

  Die Here is binne jou om jou te inspireer tot nuwe lewe;

  So seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou,

  van nou af tot in ewigheid!

   

  SING AMEN

   

  NASPEL: Vivaldi!

   

  DANKOFFERS

   

  AANKONDIGINGS

   

Views: 2649

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service