Ds Peet Crous

Alpineweg 330

Lynnwood

012 348 4004

079 893 5572

peetcrous@gmail.com

Dr Eric Scholtz

Idolweg 39B

Lynnwood Glen

012 361 4219

082 856 5959

erics@mweb.co.za

Ds Jeanri Erasmus

Thatcher's Fields 256C

Lynnwood

074 893 2836

Jeanri.bez@gmail.com

 

Lynnwood Oord:

Dr Michiel Botha

0827140723

mcbot@mweb.co.za

Views: 5872

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

Kommentaar deur NGL Admin op 11 Februarie 2020 om 7:22

*****************************************************

TWEE JEUGWERKPOSTE BESKIKBAAR vir 2020!!!

Kry hier meer inligting!

*****************************************************

Kommentaar deur NGL Admin op 11 Februarie 2020 om 7:21

VAKATURE: LERAAR

 

Lynnwood Gemeente stel met opgewondenheid ’n vakature vir ’n voltyds-onbepaalde predikantspos bekend. Hoewel daar ’n spesifieke vakature ontstaan het, het die kerkraad besluit om ’n oop proses te volg ten opsigte van die vakature. Dit beteken dat die kerkraad, in die lig van die aansoeke wat ontvang word, bereid is om nuut te dink oor die wyse waarop die bediening in Lynnwood Gemeente gestruktureer word. Ons versoek gevolglik alle belangstellendes om ’n aansoek te stuur na kerkkantoor@nglynnwood.co.za Die aansoek moet naas ’n volledige CV ook die aansoeker se opvatting oor die volgende sake bevat:

  • Die gawes en vaardighede wat jy na die bediening in Lynnwood Gemeente sal bring.
  • Die bedieningsterreine waar jy graag ’n bydrae wil maak.
  • ’n Tipering van jou teologie.
  • Jou kerkbegrip.
  • Jou bedieningsbenadering.

 

Aansoeke kan tot 29 Februarie 2020 ingedien word.

 

Die sinodale riglyne sal as vertrekpunt gebruik word om die vergoedingspakket te bepaal. ’n Pastorie is beskikbaar, maar ’n huissubsidie word as ’n alternatief aangebied.

 

Die aanvangsdatum van die beroepene sal met diegene wat die kortlys haal, onderhandel word. 

 

Navrae in verband met die pos kan gerig word aan Eric Scholtz. E-posadres erics@mweb.co.za Selfoonnommer 082 856 5959.

 

Die Kerkraad van Lynnwood Gemeente behou homself die reg voor om nie te beroep nie.

 

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service