Liewe Lidmaat van NG Lynnwood,

 

Die lewe kom na ons toe in golwe van verandering.  Soms rol rye golwe ritmies aan soos ons elke nuwe jaar of lewensfase betree.  Daar kom ook soms ʼn springgety waar golwe onreëlmatig en groter as gewoonlik op ons afstorm.

Golwe kan jou beweeg of breek.  Die beste is om vroeg al ʼn branderplank aan te skaf en die branders te ry.  Dan benut mens die energie van verandering positief.  Dit is meestal onwys om teen die aankomende golfstroom in te swem.

 

Hoe gaan dit met die veranderinge in jou lewe: in jou lyf, hart, emosies, gees, verhoudinge en omgewing?  Krimp jy in van vrees vir elke golf wat kom, of kan jy die energie daarvan benut om in balans te bly? 

 

Die beste manier om stabiliteit te kry is om te beweeg!  Die Bybel is vol verhale dat God by elke golf van verandering by ons is.  Hy is die Lewensenergie wat ons laat beweeg en balanseer. 

 

Tydens ds Pieter Oosthuizen  se afskeidsdiens het hy die beeld gebruik van oorstaptyd, wat iets verwoord van oorgang en verandering wat ons almal beleef.  Ons gemeente is ook in ʼn golf van verandering wat opwinding en uitdagings meebring.  Dié tydperk vra van ons om biddend te luister na mekaar, na binne en na Bo, maar ook die energie van vernuwing positief aanwend.

 

Beroepingsproses

 

Soos u weet, is ons in die proses om ʼn leraar te beroep.   Die preadvies komitee van 12 lede olv Quintus Smit het die 74 aansoeke deurgewerk en onderhoude word gevoer met ses kandidate.  Na nog ʼn paar prosesse sal die komitee aan die Kerkraad hulle aanbeveling deurgee.  Ons hoop om in Augustus ʼn beroep te kan uitbring.  Ons is baie opgewonde oor ʼn uitstekende groep predikante om uit te kies, maar dit vra ook baie wysheid.  Hou ons asseblief in u gebede.

 

Benutting van ander gelegitimeerdes

 

Deel van die opdrag van die Kerkraad aan die preadvies komitee is om te kyk na die benutting van ander gelegitimeerdes op beperkte basis.  Ons is geseën met ‘n  hele paar besondere lidmate wat waarde kan toevoeg tot die gemeente en koninkryk.  Ons sal u op hoogte hou van die proses. 

 

Tussentydse werksverdeling

 

Met Johann Voges en Pieter Oosthuizen wat vertrek het, word hulle werksaamhede in die tussentyd soos volg toegewys:

  • Pastoraat van Johann Voges se wyk (Noord van Lynnwoodweg en Wes van die N1): kontak  Immanuel van Tonder
  • Pastoraat van Pieter Oosthuizen se wyk:

       -  Buitegrense lidmate noord van Lynnwoodweg: word nou deur Peet Crous behartig

       -  Besoekpunte suid van Lynnwoodweg en Wes van die snelweg en buitelidmate Suid van Lynnwoodweg:

          kontak die kerkkantoor wat tydenlik ʼn predikant aan u sal toewys of skakel enige een van die drie leraars

  • Caritas (Uitreike) sal intussen deur Peet Crous behartig word
  • Kontak bediening na Immanuel van Tonder
  • Senior bediening na Immanuel van Tonder
  • Gemeentevroue se kontak met die predikantespan is Fay van Eeden
  • Gasvryheid kontak Fay van Eeden
  • Prediking: daar sal soms van ander predikante gebruik gemaak word
  • Bybelstudie: Daar is ʼn rooster met verskeie predikante wat reekse sal aanbied
  • Gesamentlike Erediensbestuur: Immanuel van Tonder

Indien u ʼn behoefte het aan ʼn huisbesoek of ondersteunende besoek, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak nie.  Kom ons kyk ook uit na mekaar soos wat ons roeping en die liefde van ons vra.

 

Die kerkkantoor, Kerkraad, bedieninge en leiers werk hard om die visie van ons gemeente gestalte te laat kry (24/7 Christen-wees)!  Baie dankie aan almal wat as ‘n span saam die Koninkryk met die Beste Nuus laat kom.

 

Onthou van ons Lynnwood Lente Kuier Karnaval van 31 Augustus tot 2 September!  Hou die aankondigings dop vir die opwindende program van die naweek.

 

Indien u enige vrae het oor die prosesse kontak ons gerus.

 

Beste Wense en seën

 

Die Predikantespan

 

T-Tyd: (Teenwoordig Tyd)

 

Kry ‘n stil plek waar jy rustig na binne kan kyk en kan luister. 

Watter veranderinge is daar tans in jou lewe?

Dink biddend vir ‘n ruk oor die vraag: Waar is God besig in jou lewe?

Hoe kan jy meegee en meewerk aan waar God besig is?

Bid asb vir die gemeente!  Waar is God met ons besig?

Gee oor aan die diep STROOM van God se teenwoordigheid.

 

Kontak besonderhede:

 

Peet Crous   079 893 5572    pacman01@absamail.co.za

Johan Jooste 072 555 0300    johanmjooste@gmail.com

Fay van Eeden  083 478 0854    faycve@gmail.com

Immanuel van Tonder   083 540 6015   immanuel@vantonder.org.za

Kerkkantoor vir Riaan, Bets of Leonie 012 348 1245  kerkkantoor@nglynnwood.co.za

www.nglynnwood.co.za

Views: 593

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2022   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service