Kontak van 2 Desember 2016 - DIE KOSMIESE CHRISTUS WORD MENS!

Die meeste van ons se prentjies van wie Jesus Christus is, behels nét sy aardse lewe. Ons sou moontlik begin by Jesus se geboorte in die stal, sy aardse lewe en woorde, sy sterwe aan die kruis en sy opstanding.

Jesus Christus was egter voor die skepping van die heelal reeds daar. Verskeie tekste beklemtoon dat alles wat geskep is, deur die Seun tot stad gekom het.

• Kolossense 1:15-16 stel dit duidelik dat “God deur Hom alles geskep het wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. “
• Joh 1:2 sê “Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.”

Die Seun het ook nie maar net geskep en daarna onttrek van die Skepping nie. Hy is steeds aktief betrokke in sy skepping. Deur Hom bly alles in stand. Jesus verleen die “hart, lewe en die bestaan” aan die skepping. (Hand 17:28-28) Sy teenwoordigheid vul alles.

Maar dit gaan selfs nog verder: “God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.” (Kol 1:19-20)

Die verlossing en versoening wat Jesus bewerk het, is nie net vir die mens nie, maar die hele skepping! Hierdie is ‘n kritiese konsep want dit bevestig die hele gedagte dat Jesus se koninkryk nie net ‘n geestelike koninkryk is nie, maar dat Hy gekom het om alles nuut te maak! Hy het nie net gekom om jou “siel te red” dat jy eendag hemel toe kan gaan nie, (ja dit ook), maar ook om die hele kosmos met Homself te versoen.

Ek hoop jy kan duidelik sien hoe nou die verband tussen die skepping en Jesus getrek word. Alhoewel die skepping gebroke is, vertoon steeds dit steeds die beeld van die Skepper. Die skepping is dus die plek van ontmoeting, openbaring en ervaring van God.

Jesus Christus is die dieper verband tussen alles in die Skepping. Daar is op die diepste vlak ‘n konneksie tussen jou en alle mense, plante, diere, voëls, planete en sterrestelsels. Daardie verbintenis is Jesus Christus die kosmiese Christus.

Daarom nooi hierdie tekste jou om weer nuut te dink oor wie Jesus Christus is. Hoe is klein is ons Godsbeelde nie? Ek nooi jou om op ‘n reis van ontdekking te gaan om God groter, mooier, dieper en wyer as ooit te ontmoet en ervaar.

Kan jy sien alles gaan verbintenisse: bou dieper verbintenis met GOD, met mense, met die skepping? Die woord “re-ligion” kom juis van die Latynse woord “ligare”, “to bind”, om dinge met mekaar te verbind! Dit is kern van jou roeping: Ek nooi jou tot nuwe (re-ligion) verbintenis met die kosmiese Christus, Skepping en Mense!

Wanneer ons Kersfees vier, vier ons die Koms van hierdie Magtige kosmiese Christus na die aarde in ‘n krip! Dit maak die Adventstyd selfs nog méér besonders. DAAR IN DIE KRIP, VIND JY DIé LEWE!

Beste Wense,
Immanuel van Tonder

Namens die predikantespan

STILTYD

Oorweeg om die volgende tekste te lees oor die kosmiese Christus


Joh 1:1-5, 9-10, 14 , Hand 17:27-28 , Kol 1:15-20, Ef 1:3-4, 9-12, Fil 2:5-11, Hebr 1:1-3, 1 Joh : 1-4

Views: 194

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service