Kontak van 25 November - MARTIN LUTHER EN KERSFEES

“Jy glo met reg dat Christus in Betlehem gebore is, maar nou moet jy hierdie Gawe vanuit die geskiedenis jou eie maak en onthou dat Christus vir jou gebore is, want Hy is die bron van alle waarheid.” (Martin Luther)

Volgende jaar word die 500ste verjaarsdag van die Reformasie gevier: Op 31 Oktober 1517 het Luther 95 stellings aan die kerkdeur van Wittenberg gespyker en daarmee die Reformasie begin. Tipies Duits word daar ontsaglik baie moeite gedoen met die voorbereidings vir volgende jaar se Lutherfees en ’n groot span mense werk daaraan. Al hoe meer navorsing oor Luther word ook gedoen. Wat verbasend is, is dat nuwe perspektiewe oor Luther na vore kom. Tot nou toe was die meeste navorsing oor Luther terugwaards, vanuit die effek wat Luther gehad het. Nuwe navorsing word nou gedoen oor die invloede wat op hóm ingewerk het.

Wat was die kern van Luther se probleem met die kerk van sy tyd? Volker Leppin van die Universiteit van Tübingen het deeglik daarna gekyk en sê dit baie bondig: “Luther het teen die veruiterliking van die kerk in opstand gekom.” Die kerk was uiterlik vroom, maar dit was ’n vroomheid wat nie tot in die hart van mense gekom het en mense van binne-uit verander het nie. Luther het begin deur die werke van Laat-Middeleeuse mistici te lees en dit het so ’n groot invloed op hom uitgeoefen dat hy deur die nuwe navorsing nou self as mistikus gesien word! Dit is veral interessant omdat daar in Europa ’n nuwe belangstelling in die Christelike mistiek is.

“Mens moet God nooit buite jouself probeer verstaan nie,” kon Luther by geleentheid sê. Op ’n ander keer: “Die belydenis ‘ek glo aan God die Skepper’, het eers betekenis as ek kan sê ‘ek glo dat God my geskep het.’” “Wat help dit as ek alles weet van hoe die Triniteitsleer werk, maar ek ken God nie.”, haal hy iemand anders aan. Luther het dit nooit so verstaan dat die verskil tusen God en die mens daarmee uitgewis word nie. Wat vir hom belangrik was, was die besef dat God baie naby aan my is: “nader aan my as my eie hemp” sê hy.

Vir Luther was Kersfees baie belangrik, sê Corinna Mühlstedt. “Dit was vir hom die geboorte van God in die mens.” Kersfees is nie ’n gebeure van Betlehem sonder dat dit my lewe verander nie. Luther herhaal wat Meister Eckhart voor hom al gesê het: “Wanneer hierdie geboorte nie in my gebeur nie, wat help dit my dan? Want dat dit ín my gebeur, dít is die wese van alles.”

Geseënde Kersgety!

Johan en Lidia Jooste
(namens die Predikantespan)

Views: 141

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service