Kontak van 4 November: Dankbaarheid en welwese

Dankbaarheid en welwese

Lees Lukas 17:11-19

Die verhaal in Lukas 17, oor die tien melaatses wat deur Jesus gesond gemaak is, eindig in die ’83 Afrikaanse vertaling met hierdie woorde: “En vir hom sê Hy: ‘Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered.’” Dit is Jesus se laaste woorde aan die tiende melaatse wat omgedraai en sy dankbaarheid teenoor Jesus betoon het. Sommige Engelse vertalings bied egter ’n intressante variante vertaling van die teks. Die New King James Version vertaal: “And He said to him, ‘Arise, go your way. Your faith has made you well.’” In die een geval: “Jou geloof het jou gered.” In die ander geval: ”Your faith has made you well.” Terwyl “gered” vir ons as Afrikaanse lesers ’n sterk “geestelike” klank het, dui die Engelse woord “well” of “wellness” op ’n meer omvattende heelheid, wat ook ’n sterk aardse trek het. Die kommentaar wat uit die Engelse wêreld oor die teks gelewer word, lê dan ook baie klem daarop dat die tiende melaatse ’n omvattende herstel beleef het. Die verhaal vertel eintlik van twee wonders wat gebeur het. Die eerste wonder het behels dat tien melaatses van hul melaatsheid genees is. Die tweede wonder is die algehele herstel (wellness) wat die tiende melaatse ontvang het. En daar is ’n duidelike verband tussen sy herstel tot omvattende welwese, en die tiende melaatse se dankbaarheid teenoor Jesus.

Oor hierdie verband tussen dankbaarheid en welwese het die bekende C.S. Lewis die volgende opmerking gemaak: “I noticed how the humblest and at the same time most balanced minds praised most: while the cranks, misfits, and malcontents praised least.”

Die verband tussen dankbaarheid en welwese is al in verskillende wetenskappe, soos die neurologie, sielkunde en mediese wetenskap, nagevors. Op ’n webblad (http://happierhuman.com/benefits-of-gratitude/ ) wat op hierdie navorsing steun, word een en dertig voordele wat met dankbaarheid gepaard gaan, gelys. Dit sluit die volgende in:

  • Dankbaarheid maak ons gelukkiger.
  • Dankbaarheid dra by tot ons gesondheid.
  • Dankbaarheid versterk ander positiewe emosies.
  • Dankbaarheid verminder ’n materialistiese                                                          lewensingesteldheid.
  • Dankbaarheid bevorder ’n meer spirituele ingesteldheid.
  • Dankbaarheid verhoog jou energievlakke.
  • Dankbaarheid maak jou minder selfgerig, ens.

As ons hierdie en ander voordele in ag neem, vloei die vraag vanself daaruit voort: Wat kan ek doen om meer dankbaar te wees? Die Engelse sinoniem vir dankbaarheid, naamlik gratitude, kan ons hiermee help. Dié woord gratitude is van die Latynse gratia afgelei. En in laasgenoemde moet ons die woord grace of “genade” hoor. ’n Dankbare hart word ontsluit deur die bewustheid van God se genadige werking en gawes. Dit is wat met die tiende melaatse gebeur het.

Robert Emmons, ’n professor in sielkunde aan die Universiteit van Kalifornieë en een van die wêreldleiers op die gebied van navorsing oor dankbaarheid, sal grootliks hiermee saamstem. Volgens hom: “We must be willing to recognize and acknowledge that we are the recipients of an unearned benefit.” Hoe doen ons dit? Wat hom betref, kan ’n dankbaarheidsjoernaal wat weekliks bygehou word ons baie hiermee help.

Dit herinner aan die ou bekende Hallellujalied: “Tel jou seëninge, tel hul een vir een…”

 

Groete

 

Eric Scholtz

(Namens die predikantespan)

  

 

 

 

 

  

 

Views: 189

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service