Wat maak 'n erediens sinvol?

 

Gegewe die verskeidenheid van predikante, priesters, pastore en padres wat daar is, gaan hierdie vraag geen eenvoudige antwoord oplewer nie.  Hou ook in gedagte dat lidmate selfs nog 'n wyer verskeidenheid kan toon.  Fred B. Craddock wat 'n rigtinggewende boek rakende prediking geskryf het, getiteld “Preaching”, reken dat prediking 'n komplekse proses is en daarom is selfs net 'n bevredigende definisie van prediking al moeilik.

 

Cradock se vertrekpunt is dat prediking gevoed, ingelig, gedissiplineer en gemagtig moet word deur die Skrif.  Om te preek, is meer as bloot net 'n toespraak maak, alhoewel predikante tog by goeie sprekers kan leer.  Beide die Ou en Nuwe Testament het so groot verskeidenheid van literatuursoorte, dat dit op sy eie al prediking bemoeilik.  Die wat van prediking en die hoe van prediking behoort vir die leraar beide van belang te wees.

 

Om te preek, is moeilik.  Om goeie opleiding te ontvang deur goeie instrukteurs, om 'n natuurlik goeie spreker te wees, maak nie 'n goeie prediker nie.  Voor die prediker sit daar op Sondae mense met verskillende verwagtinge; een persoon gaan diep geroer word en 'n ander persoon sal onaangeraak uit die erediens stap; een persoon het die potensiaal om 'n goed bewoorde e-pos te stuur wat die predikant bedank en 'n ander persoon mag dalk laat weet dat daar min tot niks in die erediens van waarde was.

 

Die dominees in ons gemeente spandeer maklik in die omgewing van 'n gemiddelde werksdag om vir die preek voor te berei.  Voeg daar by die sinvolle samevoeging van 'n liturgie wat deur simbole en musiek gekleur word (ek is immers ruim op rekord dat ek reken 'n erediens arm is wanneer mens slegs opdaag om die preek te hoor.  Wat van sinvolle musiek ensovoorts?).  Praktiese sake soos die rekenaar-persoon verg ook aandag.

 

Die paragraaf waarmee ek wil afsluit, is dalk selfs minder beskryfbaar:  die werking van die Heilige Gees.  Vra maar enige prediker en dié persoon kan getuig van die onverklaarbare werking van die Heilige Gees.  Meer as een keer is 'n prediker al deur die Heilige Gees gelei om 'n teks, paragraaf of preek in sy geheel te verander.  Dit is ook goed so, want prediking is blootstellend en soms bitter eensaam.  Maar die gemeente sou bitter skraal gewees het as die Heilige Gees net in die prediker werk.  Soos die Heilige Gees die prediker inspireer vir die komende erediens, werk die Heilige Gees ook in die ander deelnemers van die erediens.  In die Amerikaanse motorbedryf is daar 'n spreekwoord:  “Race on the weekend and sell on Monday”.  Vir die Christendom sou ek die spreekwoord wou verbuig:  Bid en werk deur die week aan die erediens en pluk op Sondae die vrug daarvan (dominees ingeslote).  Maar ook verder:  Sondae is die dag om vir die week geïnspireer te word.  Uit watter hoek ook al beskou, alhoewel ons leraars voorstap in die erediens, bly dit ons verantwoordelikheid.

 

T-Tyd:  Neem tyd en bid vir die komende erediens.

Views: 289

Tags: Predikante

Voeg Kommentaar By

Jy moet 'n lid wees van Lynnwood Gemeente om kommentaar te lewer!

© 2021   Created by NGL Admin.   Powered by

Promosies  |  Report an Issue  |  Terms of Service